Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο -Το «άγιο δισκοπότηρο» των Ευρωπαίων πολιτικών

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 5 λεπτά

Για έναν Ευρωπαίο πολιτικό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί την ιδανικότερη επιλογή για μια ασφαλή πολιτική διαδρομή για δύο βασικούς λόγους:

  • Πρώτον, το budget είναι ιδιαίτερα μεγάλο και
  • Δεύτερον, ο ευρωβουλευτής έχει έναν ρόλο, αφενός περιορισμένης ευθύνης έτσι όπως λειτουργεί σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, αφετέρου διαθέτει μια σχετική ελευθερία κινήσεων, αν τυχόν αποφασίσει να ασχοληθεί λίγο περισσότερο από τα συνηθισμένα.

Show me the money…

Οι ευρωβουλευτές λαμβάνουν τον ίδιο μεικτό μισθό, άσχετα από τα χρόνια που βρίσκονται σε αυτή την θέση.

Ο μηνιαίος μικτός μισθός τους ανέρχεται σε 8.757,70 ευρώ το μήνα. Ο καθαρός μισθός, αφαιρώντας φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, φτάνει στα 6.824,85 ευρώ.

Το ποσό αυτό, όμως, φορολογείται ξανά από τα κράτη-μέλη, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, με αποτέλεσμα ο τελικός καθαρός μισθός του κάθε ευρωβουλευτή να είναι διαφορετικός, ανάλογα με την χώρα από την οποία προέρχεται.

Έξοδα μετακίνησης

Επίσης οι ευρωβουλευτές αποζημιώνονται για τα έξοδα μετακίνησής τους προκειμένου να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Ευρωκοινοβουλίου υπό την προϋπόθεση να προσκομίσουν τα απαραίτητα παραστατικά.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Ευρωκοινοβουλίου, στα έξοδα μετακίνησης, που καλύπτονται, περιλαμβάνονται:

  • Ποσό που αντιστοιχεί σε αεροπορικό εισιτήριο διακεκριμένης θέσης (ή παρόμοιο), σιδηροδρομικό ναύλο πρώτης θέσης ή 0.53€ ανά χιλιόμετρο της διαδρομής με αυτοκίνητο (με ανώτατο όριο τα 1000 km), συν κατ’ αποκοπή αποζημίωση βάσει της απόστασης και της διάρκειας του ταξιδιού που καλύπτει τις υπόλοιπες δαπάνες του ταξιδιού (όπως διόδια αυτοκινητοδρόμου, επιβάρυνση για υπέρβαρες αποσκευές ή τέλη κρατήσεων).
  • Για δραστηριότητες εκτός του κράτους μέλους εκλογής τους οι βουλευτές μπορούν να τύχουν επιστροφής των εξόδων ταξιδιού και στέγασης καθώς και συναφών εξόδων έως το ποσό των 4.454 ευρώ ετησίως.

Ημερήσια αποζημίωση – κίνητρο

Στους Ευρωβουλευτές εξάλλου παρέχεται κατ’ αποκοπή ημερήσια αποζημίωση ύψους 320 ευρώ «για την κάλυψη των εξόδων που αφορούν τη στέγαση, τη σίτιση και άλλες συναφείς δαπάνες για κάθε ημέρα που οι βουλευτές είναι παρόντες στις Βρυξέλλες ή το Στρασβούργο κατά τις επίσημες ημέρες λειτουργίας και συνεδριάσεων».

Η αποζημίωση καλύπτει τα έξοδα για ξενοδοχείο, γεύματα και άλλες δαπάνες. Το ποσό αυτό τους καταβάλλεται εφόσον υπογράψουν στην κατάσταση παρόντων.

Στην περίπτωση κατά την οποία ένας ευρωβουλευτής δεν παραστεί σε περισσότερες από τις μισές ψηφοφορίες, η ημερήσια αποζημίωση μειώνεται στο μισό, δηλαδή στα 160 ευρώ.

Για συνεδριάσεις εκτός ΕΕ, η αποζημίωση ανέρχεται σε 160 ευρώ και πάλι εφόσον ο βουλευτής υπογράψει την σχετική λίστα παρόντων. Οι λογαριασμοί του ξενοδοχείου, αποζημιώνονται ξεχωριστά.

Αμοιβές προσωπικού

Από το 2019 κάθε ευρωβουλευτής διαθέτει ένα ξεχωριστό μηνιαίο budget ύψους  24.943 ευρώ για την κάλυψη εξόδων που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικών βοηθών, περιλαμβανομένων μισθών και επιδομάτων.

Το ποσό κατανέμεται με βάση την πρόσληψη έως τριών βοηθών -στις Βρυξέλλες- αν και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να επιτραπούν και τέσσερις. Σε αυτούς θα πρέπει να κατευθυνθεί τουλάχιστον το 1/4 του μηνιαίου ποσού, δηλαδή 6.235 ευρώ το μήνα.

Για την πρόσληψη τοπικών βοηθών στο κράτος-μέλος από όπου προέρχεται ο ευρωβουλευτής, μπορεί να καταβληθεί έως του 75% του προϋπολογισμένου ποσού, δηλαδή 18.708 ευρώ το μήνα.

Σε ό,τι αφορά στις προσλήψεις προσωπικού από τους ευρωβουλευτές υπάρχει ένας κανόνας: Δεν επιτρέπονται στενοί συγγενείς.

Ι.Χ. και γραφείο

Το Ευρωκοινοβούλιο παρέχει γραφεία στους ευρωβουλευτές τόσο στις Βρυξέλλες, όσο και στο Στρασβούργο. Οι ευρωβουλευτές έχουν επίσης πρόσβαση στα επίσημα οχήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για τις επίσημες υποχρεώσεις τους όταν είναι σε κάποια από τις δύο πόλεις, είτε στις Βρυξέλλες, είτε στο Στρασβούργο.

Συντάξεις – Ιατρική κάλυψη

Οι ευρωβουλευτές έχουν δικαίωμα συνταξιοδότησης στα 64 έτη. Η σύνταξή τους ανέρχεται στο 3,5% επί του μισθού για κάθε πλήρες έτος άσκησης των καθηκόντων τους και δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά το 70%. Το κόστος των συντάξεων καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τέλος, οι εν ενεργεία ευρωβουλευτές λαμβάνουν αποζημίωση που φτάνει τα δύο τρίτα των ιατρικών τους εξόδων.

Τι είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μοναδικό διακρατικό κοινοβούλιο του κόσμου που εκλέγεται άμεσα.
Μπορεί να αποφασίζει για το πώς δαπανώνται τα δημόσια χρήματα μέσω του κοινού προϋπολογισμού της Ε.Ε. και τον τρόπο ρύθμισης της ενιαίας αγοράς, αλλά η παρεμβατική του ικανότητα σε μείζονα θέματα είναι περιορισμένη.

Ο  αριθμός των ευρωβουλευτών δεν είναι σταθερός αλλά αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των χωρών που μετέχουν στην Ευρωπαϊκή  Ένωση. Στην πρώτη ευρωβουλή (Κοινή Συνέλευση όπως λεγόταν) το 1952 μετείχαν μόλις 78 βουλευτές, αλλά τότε υπήρχαν μόλις έξι Κράτη – μέλη, το Βέλγιο,  η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες ή Ολλανδία.

Στην Ευρώπη των 15 ο αριθμός των βουλευτών ανέβηκε στους 626 και η Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 χωρών σήμερα αριθμεί στην Ευρωβουλή 785 βουλευτές.

Ήδη από τις τωρινές εκλογές ο αριθμός μειώνεται στους 751.

Η είσοδος νέων χωρών μειώνει αυτομάτως τον αριθμό βουλευτών που διαθέτουν οι ήδη χώρες-μέλη.

Στην περίπτωση της Ελλάδας, οι ευρωβουλευτές στις εκλογές του 1999 ήταν 25, στις εκλογές του 2004 έγιναν 24, το 2009 έγιναν 22 και τώρα θα ψηφίσουμε για την εκλογή 21 Ελλήνων ευρωβουλευτών.

 

Η σύνθεση του Ευρωκοινοβουλίου

Στο Ευρωκοινοβούλιο τα εθνικά κόμματα συγκεντρώνονται σε «οικογένειες».

Η πολιτική σύνθεση αντιστοιχεί περίπου στο αριστερό-δεξιό ιδεολογικό φάσμα που υπήρχε στα περισσότερα κράτη μέλη μέχρι πρόσφατα.
Το κεντροδεξιό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ, 219 ευρωβουλευτές) περιλαμβάνει όλα τα χριστιανοδημοκρατικά και συντηρητικά κόμματα (εκτός από τους Συντηρητικούς του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίοι αποχώρησαν το 2009).

Η Κεντροαριστερά καλύπτεται από την Προοδευτική Συμμαχία Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (189 ευρωβουλευτές), ενώ τα μικρότερα κόμματα ομαδοποιούνται με τους Ευρωπαίους Συντηρητικούς και Μεταρρυθμιστές (ECR, 71 ευρωβουλευτές), τη Συμμαχία των Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών (Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών και Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών, Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών, 52 βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κόμματος των Φιλελευθέρων Δημοκρατών για την Ευρώπη).

Τα ακροδεξιά κόμματα χωρίζονται μεταξύ πολλών ομάδων κόμματος: η ECR, η Ευρώπη της Ελευθερίας και της Απευθείας Δημοκρατίας (EFDD, 45 βουλευτές) και η Ευρώπη των Εθνών και της Ελευθερίας (ENF, 35 βουλευτές).

Πώς θα εκλεγούν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

Σύμφωνα με το δίκαιο της Ε.Ε., όλες οι χώρες πρέπει να χρησιμοποιούν εκλογικά συστήματα που να εξασφαλίζουν αναλογική εκπροσώπηση, πράγμα που σημαίνει ότι ο αριθμός των εκλεγμένων μελών από κάθε κόμμα εξαρτάται από το ποσοστό των ψήφων που έλαβε το κόμμα.

Στην Ελλάδα εφαρμόζεται η ψήφος με σταυρό προτίμησης, η οποία δίνει στους ψηφοφόρους την δυνατότητα να πριμοδοτήσουν συγκεκριμένους υποψήφιους.

Στα ψηφοδέλτια των κομμάτων ή συνδυασμών μπορούν να τεθούν μέχρι και τέσσερις (4) σταυροί προτίμησης. Οι υποψήφιοι που λαμβάνουν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης εκλέγονται, εφόσον βέβαια το κόμμα τους έχει εξασφαλίσει έδρα.