ΟΛΘ: 136,8% αυξημένα καθαρά κέρδη το 2018

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 3 λεπτά

Καθαρά κέρδη ύψους 17,15 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 136,8%, σημείωσε για το 2018, ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ ΑΕ). Την ίδια περίοδο, ο ιδιωτικός πλέον οργανισμός, αύξησε τον κύκλο εργασιών στα 58,5 εκατ. ευρώ, ή κατά 7,9% και τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και δικαιωμάτων μειοψηφίας (ebitda) στα 27,6 εκατ. ευρώ, ή κατά 46,4%.

Επίσης ο κύκλος εργασιών στον σταθμό εμπορευματοκιβωτίων αυξήθηκε κατά 7,2%, ενώ και ο συνολικός όγκος φορτίων του συμβατικού λιμένα αυξήθηκε κατά 4,4%, με τις αντίστοιχες να αυξάνονται κατά 11,6%.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΘ, κ. Σωτήρης Θεοφάνης, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα επισήμανε πως «μετά την αλλαγή της Μετοχικής Σύνθεσης της ΟΛΘ Α.Ε. το Μάρτιο του 2018, η νέα Διοικητική Ομάδα έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας του Λιμένα, την βελτίωση της αξιοπιστίας της εξυπηρέτησης των πελατών, και την ανάπτυξη της Εταιρείας με στόχο νέους πελάτες και αγορές», προσθέτοντας:

«Το αυξημένο επίπεδο δραστηριότητας και η βελτιωμένη οικονομική επίδοση του έτους 2018 δείχνει ότι βαδίζουμε στο σωστό δρόμο, αλλά χρειάζονται ακόμα μεγάλες προσπάθειες για την περαιτέρω ανάπτυξη της δυναμικής του λιμένα.

Μέρος αυτών των προσπαθειών αποτελούν όχι μόνο οι επενδύσεις αύξησης της χωρητικότητας του Λιμένα, που θα μας δώσουν μεγαλύτερες ευκαιρίες στις υφιστάμενες και νέες αγορές, αλλά και η συνεχής βελτίωση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας του, με σκοπό την επιπλέον βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων και κατά συνέπεια τη δικαίωση της εμπιστοσύνης που η Εταιρεία απολαμβάνει από τους Μετόχους της, την Πόλη της Θεσσαλονίκης και την ευρύτερη Οικονομική Κοινότητα της Β. Ελλάδας, αλλά κατ΄επέκταση της Βαλκανικής και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης».

Αναλυτικά, για το έτος 2018:

«Ο Κύκλος Εργασιών του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων αυξήθηκε κατά 7,2% σε σχέση με το προηγούμενο Έτος, λόγω της αυξημένης διακίνησης Εισαγωγών/Εξαγωγών, η οποία από 348.503 TEUs το Έτος 2017 ανήλθε σε 363.109 TEUs το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση +4,2%, αλλά και της αυξημένης διακίνησης διαμετακόμισης που αυξήθηκε από 52.495 TEUs το Έτος 2017 σε 60.637 TEUs το Έτος 2018, σημειώνοντας αύξηση 15,5%.

Το μείγμα των εμπορευματοκιβωτίων βελτιώθηκε το Έτος 2018, με αποτέλεσμα τα έσοδα των εμπορευματοκιβωτίων να αυξηθούν σε υψηλότερο ποσοστό από το συνολικό όγκο διακίνησης (7,2% έναντι 5,6% αντίστοιχα).

Ο συνολικός όγκος των φορτίων του Συμβατικού Λιμένα αυξήθηκε κατά 4,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με ένα βελτιωμένο μίγμα φορτίων, με αποτέλεσμα ο Κύκλος Εργασιών του Συμβατικού Φορτίου να αυξηθεί κατά 11,6% από €16,9 εκατ. το Έτος 2017 σε €18,9 εκατ. το Έτος 2018.

Τα έσοδα από την Εκμετάλλευση Χώρων και την Επιβατική Κίνηση παρέμειναν, σε μεγάλο βαθμό, στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος.

Το Μικτό Κέρδος αυξήθηκε από €21,8 εκατ. το 2017 σε 27,1 εκατ. ευρώ το 2018, αντιπροσωπεύοντας συνολική αύξηση 24,4%. Η αύξηση δεν οφείλεται μόνο στα αυξημένα επίπεδα δραστηριότητας, αλλά και στη βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης τόσο στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων όσο και στο Σταθμό Συμβατικού Φορτίου, με αποτέλεσμα ο δείκτης Μικτού Κέρδους να αυξηθεί από 40,2% το 2017 σε 46,4% το 2018.

Το Έτος 2017 το Καθαρό Κέρδος επηρεάστηκε αρνητικά από την απομείωση συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων και των προβλέψεων αναμενόμενων ζημιών. Το Έτος 2018 οι επιπτώσεις αυτές έχουν αποφευχθεί σε μεγάλο βαθμό, γεγονός που, σε συνδυασμό με την αύξηση των οικονομικών επιδόσεων από την επιχειρησιακή λειτουργία, οδήγησε σε συνολική αύξηση των Καθαρών Κερδών  κατά €10,0 εκατ. περίπου το Έτος 2018, αυξάνοντας την Δείκτη Καθαρού Κέρδους από 13,4% το 2017 σε 29,3% το Έτος 2018».