Πληροφορική και νέες τεχνολογίες 2η προτεραιότητα των CEOs το 2019

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 3 λεπτά

Μπορεί η ανάπτυξη να εξακολουθεί να αποτελεί την κορυφαία επιχειρηματική προτεραιότητα για τους διευθύνοντες συμβούλους και το 2019, ωστόσο μετά από πολλά χρόνια η Πληροφορική και οι νέες τεχνολογίες βρήκαν την θέση που τους πρέπει. Έτσι στην 2η  θέση της λίστας των προτεραιοτήτων τους για το 2019, αλλά και το 2020, οι CEOs τοποθετούν την Πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες.

Οι περίπου 500 διευθύνοντες σύμβουλοι, που συμμετείχαν στην έρευνα Gartner 2019 CEO and Senior Business Executive Survey), αξιολογούν ως τρίτη μεγαλύτερη επιχειρηματική προτεραιότητα την επιχειρησιακή δομή (31%), ενώ ακολουθούν τα οικονομικά της επιχείρησης (23%) και το εργατικό δυναμικό (21%). Όσον αφορά την επίτευξη του στόχου της ανάπτυξης, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι μια δημοφιλής λύση για τις επιχειρήσεις είναι η εξωστρέφεια. “Είναι φυσικό οι εταιρείες να αξιοποιούν το κανάλι της εξωστρέφειας όταν οι παραδοσιακές και εγχώριες αγορές είναι κορεσμένες ή αδύναμες. Ωστόσο, φέτος, η διεθνής επέκταση είναι ένα περίπλοκο θέμα λόγω της αστάθειας στο γεωπολιτικό τοπίο” αναφέρει η Gartner.

Δεν είναι τυχαίο ότι το 80% των στελεχών απάντησε ότι έχει ξεκινήσει μια πρωτοβουλία ψηφιακού μετασχηματισμού της εταιρείας του, όταν το αντίστοιχο ποσοστό το 2018 ήταν μόλις 62%. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Gartner, Inc., η οποία αποτυπώνει τις 11 πιο σημαντικές επιχειρηματικές προτεραιότητες των στελεχών ανά τον κόσμο, οι CEOs βάζουν στην πρώτη θέση της ατζέντας τους τον στόχο της ανάπτυξης με ποσοστό 53%. Στη δεύτερη θέση με ποσοστό 32% τοποθετούν ό,τι σχετίζεται με το ΙΤ.

Σε όλους σχεδόν τους τομείς της επιχειρησιακής λειτουργίας η Τεχνολογία

Μετά από τον στόχο της ανάπτυξης, οι διευθύνοντες σύμβουλοι ανά τον κόσμο θεωρούν το ΙΤ ως την επόμενη πιο “καυτή” προτεραιότητά τους. Καθώς, όμως, ο δρόμος της εξωστρέφειας γίνεται πιο δύσκολος οι επιχειρήσεις αρχίζουν να μετατοπίζουν το ενδιαφέρον τους προς την ψηφιακή τεχνολογία και τις ευκαιρίες ανάπτυξης και παραγωγής εσόδων που αυτή προσφέρει. Η τεχνολογία ακουμπά σε όλους σχεδόν τους τομείς της επιχειρησιακής λειτουργίας. Για παράδειγμα, όταν οι CEOs ερωτώνται για τα μέτρα που λαμβάνουν για τη διαχείριση του κόστους, το 27% απαντά ότι αυτά σχετίζονται με την ψηφιακή τεχνολογία. Αλλά και όταν η ερώτηση αφορά τις δράσεις που υλοποιούν για την αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας, οι διευθύνοντες σύμβουλοι σε ποσοστό 47% αναφέρει και πάλι την τεχνολογία ως έναν από τους δύο κορυφαίους τρόπους βελτίωσης της παραγωγικότητας. Παρά το γεγονός ότι τοποθετούν τόσο υψηλά στις προτεραιότητές τους την τεχνολογία, οι CEOs δεν είναι σίγουροι ότι οι ομάδες των εργαζομένων διαθέτουν τα απαραίτητα εφόδια για να υποστηρίξουν την ψηφιακή επιχείρηση. Οι διευθύνοντες σύμβουλοι ανησυχούν ότι ορισμένοι από τους εκτελεστικούς ρόλους δεν διαθέτουν προχωρημένες ή ακόμα και τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες για να αντιμετωπίσουν το μέλλον. Τα στελέχη μάλιστα πιστεύουν ότι τα τμήματα των πωλήσεων, της διαχείρισης κινδύνων, της αλυσίδας εφοδιασμού και του ανθρώπινου δυναμικού χρειάζονται περισσότερο ψηφιακό …μυαλό.