Εξελίξεις για την Εθνική – Ποιος είναι ο προτιμητέος επενδυτής για το Symbol

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Τρέχουν οι εξελίξεις για την Εθνική Τράπεζα της οποίας τα αποτελέσματα μόλις ανακοινώθηκαν ενώ φαίνεται ότι βρέθηκε ο προτιμητέος επενδυτής για το project Symbol, την πρώτη πώληση από την τράπεζα, χαρτοφυλακίου με ενυπόθηκα μη εξυπηρετούμενα εταιρικά δάνεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς η κοινοπραξία Elliott- Centerbridge θα ανακηρυχθεί προτιμητέος επενδυτής για το project Symbol, καθώς  έχει δώσει τιμή προσφοράς που προσεγγίζει το 30% του οφειλόμενου κεφαλαίου.

Την ίδια ώρα η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας αναμένεται να παρουσιάσει την Πέμπτη 16 Μαίου στο Λονδίνο το 3ετές πλάνο μετασχηματισμού της, το οποίο αφορά τρία σημαντικά μέτωπα -πλην αυτού της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων NPEs .

Το πρώτο μέτωπο αφορά στο αναπτυξιακό πρόσημο με στόχο την αύξηση των οργανικών εσόδων που θα επιδιώξει να αναγάγει σε προτεραιότητα η Εθνική, το δεύτερο είναι το  νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου που  αφορά στην περαιτέρω μείωση του κόστους. Το τρίτο μέτωπο του μετασχηματισμού αφορά στην ενίσχυση των κανόνων διαφάνειας – στο πλαίσιο της εσωτερικής διακυβέρνησης – και της αποτελεσματικής διαχείρισης κινδύνων.

Όσον αφορά το project Symbol, η Εθνική προγραμματίζει να ξεκινήσει, εντός των επόμενων δύο μηνών, διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση ενός ακόμη χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων μεσαίων επιχειρήσεων. Πρόκειται για δάνεια αξίας περίπου 700 εκατ. ευρώ, τα οποία έχουν εξασφαλίσεις επί γραφείων, καταστημάτων, αποθηκών και βιομηχανοστασίων. Μέχρι το τέλος του β’ τριμήνου 2019, η τράπεζα θα πωλήσει επίσης χαρτοφυλάκιο μη εξασφαλισμένων δανείων (κάρτες, καταναλωτικά, μικρά επαγγελματικά δάνεια), ύψους 1,1 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι στο πλάνο μετασχηματισμού, η μείωση των NPEs θα είναι αυξημένη κατά 1,5 δισ. ευρώ φέτος, ενώ θα προβλέπει μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κατά 11,5 δισ. ευρώ μέχρι τα τέλη του 2021. Η επίτευξη του στόχου θα βοηθηθεί από τα σχήματα τιτλοποιήσεων NPLs και το νέο πλαίσιο αντιμετώπισης των στεγαστικών μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ειδικότερα, για τα τέλη του 2019 ο στόχος για τα NPEs διαμορφώνεται στα 11,1 δισ. ευρώ, για το τέλος του 2020 στα 8,9 δισ. ευρώ και στα 4,3 δισ. το 2021.

Σύμφωνα με το πλάνο, στο διάστημα της τριετίας η μείωση των NPEs θα επιτευχθεί κατά 5,8 δισ. ευρώ από πωλήσεις και τιτλοποιήσεις, κατά 1,9 δισ. ευρώ από πλειστηριασμούς, κατά 2,8 δισ. ευρώ από ρυθμίσεις και κατά 900 εκατ. ευρώ από διαγραφές δανείων.

Τα πλάνο μετασχηματισμού της ΕΤΕ προβλέπει, επίσης, την περαιτέρω  εξυγίανση του ισολογισμού. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένονται εξαγγελίες για την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής, μια διαδικασία που ουσιαστικά θα ανοίξει μετά τις εκλογές. Αναμένεται να ακολουθήσουν επίσης οι  πωλήσεις των θυγατρικών στην Κύπρο και τη Ρουμανία. Τέλος, αναμένεται εντός των ημερών και η εξάσκηση του call option της Invel Real Estate για την απόκτηση του 32,66% της Πανγαία, έναντι προσυμφωνημένου τιμήματος 390,8 εκατ. ευρώ.