Η 13η σύνταξη είναι γεγονός – Δείτε τη λίστα με τα ποσά

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 4 λεπτά

Ανακούφιση για  χιλιάδες συνταξιούχους αποτελεί η χορήγηση της 13ης σύνταξης, η οποία θα αρχίσει να καταβάλλεται από την επόμενη εβδομάδα.

Η λεγόμενη «13η σύνταξη» αφορά όλους τους συνταξιούχους, περίπου 2.523.038 ωφελούμενους.

Επιπλέον, ορίζεται ότι η 13η σύνταξη δεν κατάσχεται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν συμψηφίζεται με χρέη προς το Δημόσιο εν γένει, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα και  υπόκειται στις κατά νόμο προβλεπόμενες κρατήσεις, ενώ καταβάλλεται εντός του μηνός Μαΐου κάθε έτους.

Η 13η σύνταξη  θα κλιμακώνεται ποσοστιαία ανάλογα με το ύψος της μεικτής κύριας σύνταξης.

Συγκεκριμένα, οι συνταξιούχοι με κύρια σύνταξη ή άθροισμα συντάξεων έως 500 ευρώ θα λάβουν το 100% της σύνταξής τους, δηλαδή μία πλήρη κύρια σύνταξη. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν περίπου 800.000 συνταξιούχοι.

Οι συνταξιούχοι με κύρια σύνταξη από 501 ευρώ έως 600 ευρώ θα λάβουν το 70% της σύνταξής τους. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται 350.000 συνταξιούχοι.

Το 50% της σύνταξής τους θα λάβουν οι συνταξιούχοι με μεικτή κύρια σύνταξη από 601 ευρώ έως 1.000 ευρώ. Υπολογίζεται ότι στην κατηγορία αυτή ανήκουν 600.000 συνταξιούχοι.

Οι  συνταξιούχοι με μεικτή κύρια σύνταξη πάνω από 1.000 ευρώ, θα λάβουν το 30% της σύνταξής τους. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται περίπου 772.000 συνταξιούχοι.

 Με βάση τον παραπάνω τρόπο υπολογισμού του υπουργείου Εργασίας, προκύπτει:

Ύψος σύνταξης (μεικτά)    13η σύνταξη (μεικτά)

550 ευρώ                       385 ευρώ

    600                               420

    650                               325

    700                               350

    750                               375

    800                              400

    850                              425

    900                               450

    950                               475

    1.000                            500

    1.050                            315

    1.100                            330

    1.150                           345

    1.200                           360

    1.250                           375

    1.300                           390

    1.350                          405

    1.400                          420

    1.450                          435

    1.500                          450

    1.550                          465

    1.600                          480

    1.650                        495

    1.700                        510

    1.750                        525

    1.800                       540

    1.850                       555

    1.900                       570

    1.950                       585

    2.000                       600

    2.050                      615

    2.100                      630

    2.150                     645