Χαμηλές οι επιδόσεις της χώρας στη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Την 18η θέση καταλαμβάνει η χώρα μας μεταξύ των «28» της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  ως προς τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας που διαμορφώνεται από τους δείκτες Πρόσβαση, Επίπεδο Υγείας, Καινοτομία, Ποιότητα και Σταθερότητα.

Επιπλέον, διαπιστώνεται ότι η χώρα μας  υστερεί σημαντικά σε αριθμό νοσηλευτών αλλά και στην εκπαίδευση γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού.

Συγκεκριμένα, στην κατάταξη του δείκτη βιωσιμότητας «FutureProofing Healthcare», με στοιχεία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τον ΟΟΣΑ και φορείς των κρατών- μελών της ΕΕ, η βαθμολογία της Ελλάδας είναι 50/100 με το 55/100 να αποτελεί τη μέση βαθμολογία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Ελλάδα καταλαμβάνει:

– την 9η θέση ως προς το επίπεδο υγείας του πληθυσμού

– την 11η θέση ως προς την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας

– τη 19η θέση ως προς την ποιότητα των υπηρεσιών

– την 22η θέση ως προς την καινοτομία και

– την 24η θέση ως προς τη σταθερότητα.

Διαπιστώνεται επίσης ότι  υστερεί σημαντικά ως προς τον αριθμό των νοσηλευτών και την εκπαίδευση, τόσο των γιατρών όσο και του νοσηλευτικού προσωπικού.

Σε ξεχωριστό δείκτη ο οποίος αποτυπώνει την απόδοση του συστήματος υγείας της Ελλάδας όσον αφορά τη διαχείριση του καρκίνου του μαστού η Ελλάδα κατατάσσεται στην 25η θέση μεταξύ των 28 χωρών, με τη χώρα μας να βρίσκεται στην 13η θέση, όσον αφορά στην πρόληψη και διάγνωση, στην 27η θέση στη θεραπεία, στην 20ή θέση ως προς τα αποτελέσματα και το ποσοστό επιβίωσης, στην 3η θέση ως προς την εστίαση στον ασθενή και στην 28η θέση ως προς την παρηγορητική φροντίδα.

Τις υψηλότερες επιδόσεις ως προς τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας τους καταγράφουν χώρες της Βόρειας Ευρώπης, όπως η Σουηδία, η Δανία, η Ολλανδία, η Φινλανδία και η Γερμανία, ενώ τις χαμηλότερες θέσεις στην κατάταξη του δείκτη FutureProofing Healthcare καταλαμβάνουν χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.