Καθεστώς το part time, «βροχή» η μετατροπή εργασιακών συμβάσεων

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Περισσότερο από 200% αυξήθηκε η μετατροπή των εργασιακών συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε μερική απασχόληση κατά τη διάρκεια της κρίσης (2009 – 2018).

Μόνο, τα τελευταία 5 χρόνια (2014 – 2018) οι ευέλικτες μορφές εργασίας συμμετέχουν κατά 55% στις συνολικές εργασιακές σχέσεις στον ιδιωτικό τομέα. Και αυτό παρά το χαμηλό «κατώτατο μισθό».

Είναι χαρακτηριστικό δε  ότι η ποσοστιαία αναλογία των νέων προσλήψεων με ευέλικτες μορφές εργασίας μεταξύ 2009 και 2018 υπερδιπλασιάστηκε από το 22% του συνόλου των νέων θέσεων σε 54,3%. Τα τελευταία στοιχεία που αναφέρονται στην περίοδο 2017 – 2018 φανερώνουν την καθιέρωση της μερικής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, αφού στις 100 νέες προσλήψεις οι 55 αφορούν ευέλικτη εργασία.

Γεγονός που σημαίνει ότι η τάση για ευέλικτες μορφές εργασίας στον ιδιωτικό τομέα ενισχύεται και εδραιώνεται, με σοβαρές συνέπειες στα εισοδήματα των εργαζομένων, αλλά και στα έσοδα του δημόσιου ασφαλιστικού συστήματος.

Τα παραπάνω προκύπτουν από μελέτη της ΓΣΕΕ, σύμφωνα με την οποία πολλές επιχειρήσεις έχουν κάνει εργασιακό καθεστώς τις συμβάσεις μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής εργασίας.

Αυτό εξηγεί και ως ένα βαθμό και τη μείωση των ποσοστών ανεργίας, δεδομένου ότι πολλοί άνεργοι οδηγούνται σε μερική απασχόληση, προκειμένου να βρουν μια στοιχειώδη λύση απασχόλησης, με τμήμα του κατώτατου μισθού.