Hellenic Port Community System: Όλο το λιμάνι με ένα κλικ!

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 4 λεπτά

Η χρήση των ηλεκτρονικών πλατφορμών Port Community Systems (PCS) αποτελεί πλέον αναγκαιότητα και λειτουργεί ήδη σε όλες της χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και παγκοσμίως, για την εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων περί της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ελλείψει ανάλογης υλοποίησης στην Ελλάδα, η PCT (ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ Α.Ε.), προχωρά στην ανάπτυξη   ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος PCS για την κεντρική εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων με την επωνυμία : Hellenic Port Community System (HPCS).

Η χρήση της εν λόγω ηλεκτρονικής πλατφόρμας “HPCS” δεν είναι υποχρεωτική, καθώς η υπάρχουσα διαδικασία, η οποία εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών, θα εξακολουθήσει να υφίσταται και θα μπορεί να αποτελεί επίσης επιλογή των συναλλασσόμενων.

Συνεπώς, θέμα υποχρεωτικής συμμετοχής στο “HPCS” δεν υφίσταται, ωστόσο την ίδια ώρα, δεν θα πρέπει να περιορίζονται οι επιλογές όσων επιθυμούν να εξελίξουν τις εταιρείες τους και να ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις με τον διεθνή ανταγωνισμό.

H απόφαση για την υλοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας από την PCT σύμφωνα με τα Διεθνή πρότυπα που ισχύουν σε όλα τα λιμάνια, προέκυψε από την ανάγκη της δημιουργίας μιας κοινής πλατφόρμας (Single Window), πολλαπλών μηχανογραφικών συστημάτων στην οποία καλούνται να συμμετέχουν οι οργανισμοί και οι εταιρίες που απαρτίζουν τη λιμενική κοινότητα, αλλά και άλλοι Δημόσιοι Οργανισμοί (Τελωνεία, Σιδηρόδρομοι, Αεροδρόμια κλπ.), ώστε η πληροφορία να οργανώνεται και να διαχέεται μεταξύ τους με ασφάλεια, ταχύτητα, και με έναν και μοναδικό σκοπό, και οι πιο πολύπλοκες διαδικασίες να απλοποιηθούν και εξυπηρετούνται άμεσα.

Προκειμένου να επιτευχθεί η ψηφιοποίηση των ήδη υφιστάμενων διαδικασιών, δεν απαιτείται η προσκόμιση κανενός νέου στοιχείου ή δεδομένου, καμία νέα πληροφορία πέρα από αυτές που ήδη λαμβάνει ο διαχειριστής του συστήματος τα τελευταία δέκα έτη.

Επιπροσθέτως, η πλατφόρμα είναι πλήρως συμβατή με τις επιταγές τόσο της Ελληνικής, όσο και της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Τόσο οι υποδομές, όσο και η λειτουργία της υπόκεινται σε ενδελεχείς ελέγχους από εξωτερικούς ελεγκτές σε ετήσια βάση.

Ο τιμοκατάλογος των υπηρεσιών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “HPCS”, έχει διαμορφωθεί με βάση το διαχειριστικό κόστος που αφορά την υλοποίηση της πλατφόρμας και δεν έχει εισπρακτικό χαρακτήρα, ενώ αντιθέτως μειώνει το κόστος λειτουργίας οποιασδήποτε επιχείρησης αφού εξαλείφεται η ανάγκη μετακίνησης με άμεσο όφελος σε καύσιμα, χρόνο μετακίνησης, στάθμευση, συνωστισμό σε ουρές, χρόνο διεκπεραίωσης, κλπ. ενώ βελτιώνει την περιβαλλοντική επιβάρυνση με λιγότερα καυσαέρια, θόρυβο και μποτιλιάρισμα.

Εξάλλου, η πρόβλεψη ύπαρξης Διευθύνουσας Επιτροπής του “ Hellenic Port Community System” σκοπό έχει την αποφυγή τέτοιων φαινομένων, που τυχόν να καταστούν βλαπτικά για την εύρυθμη λειτουργία της εν λόγω πλατφόρμας.

Η χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “HPCS” δεν αποσκοπεί αποκλειστικά στην αναβάθμιση του λιμένος Πειραιά, αλλά και όλων των δυνητικά εμπλεκόμενων μερών, όπως άλλα Ελληνικά λιμάνια, Τελωνεία, Σιδηροδρόμους και Αεροδρόμια και η αποδοχή του είναι αξιοσημείωτη αφού ήδη η χρήση του από το Τελωνείο, από την αρχή του έτους, καταγράφει πάνω από 40.000 αιτήσεις για Βεβαιώσεις Τελωνειακού Χαρακτήρα (ΒΤΧ) εμπορευματοκιβωτίων.

Η χρήση του HPCS απευθύνεται σε όλες τις εταιρείες της εφοδιαστικής αλυσίδας, ανεξαρτήτου μεγέθους, αφού δεν απαιτεί καμία νέα εφαρμογή ή εγκατάσταση. Για τις μικρές εταιρείες που δεν διαθέτουν πληροφορική μηχανογράφηση όλες οι εργασίες πραγματοποιούνται μέσω οποιουδήποτε κοινού προγράμματος περιήγησης ιστοσελίδων (web browser) και εύχρηστου γραφικού περιβάλλοντος.

Παράλληλα όμως, διαθέτει και διεπαφές (Interfaces) για τη σύνδεση με μηχανογραφικά συστήματα οποιασδήποτε εταιρείας αυτοματοποιώντας την ανταλλαγή δεδομένων.

Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος που εξοικονομεί ο εξωτερικός και εσωτερικός υπάλληλος είναι πάρα πολύ μεγάλος αφού οι λειτουργίες είναι αυτοματοποιημένες και απλοποιημένες και γίνονται με το πάτημα ελάχιστων κουμπιών ακόμα και από συσκευή κινητού τηλεφώνου έχοντας ο χρήστης την απόλυτη και ασφαλή διαχείριση των δεδομένων και λειτουργιών της εταιρείας του.

Είναι ευρέως γνωστό σε όλα τα «στελέχη» της αγοράς, ότι ο διαχειριστής του Σταθμού διαχειρίζεται εμπορευματοκιβώτια, δεν έχει θυγατρικές και χαίρει της εμπιστοσύνης των πελατών και συνεργατών του λιμανιού (Ναυτιλιακές εταιρείες, Διαμεταφορείς, Τελωνειακοί Αντιπρόσωποι) όλα αυτά τα χρόνια. Άλλωστε, η ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών μέχρι σήμερα, δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς τη δική τους  συμμετοχή και υποστήριξη.

Είναι γνωστό επίσης πως η εξέλιξη και πρόοδος των εταιρειών στην εφοδιαστική αλυσίδα στηρίζεται σε μεγάλο ποσοστό στην αξιοποίηση των πληροφοριακών υποδομών, στη συνεργασία για την κοινή πρόοδο και όχι σε μεμονωμένες και αποσπασματικές ενέργειες που αποσκοπούν στον αποκλεισμό των ασθενέστερων από την δυνατότητα αξιοποίησης κοινών υποδομών όπως το HPCS.

Ενδεικτικά τα οφέλη χρήσης του HPCS που ήδη αναγνωρίζει μια μεγάλη μερίδα όσων ασχολούνται στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας, είναι τα εξής :

  • Αναβαθμισμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους συναλλασσόμενους,
  • Αναβάθμιση του κύρους της Ελλάδας έναντι άλλων λιμένων
  • Αυτοματοποιημένες ηλεκτρονικές διαδικασίες με ελαχιστοποίηση λαθών και μικρό χρόνο διεκπεραίωσης
  • Αναβάθμιση ποιότητας των δεδομένων και άμεση διαχείριση και ανταλλαγή με συναλλασσόμενους
  • Κατάθεση μία φορά των δεδομένων και επαναξιοποίηση από όλους τους φορείς
  • Αμεσότερος και ευκολότερος εντοπισμός και επίλυση προβλημάτων
  • Μείωση της πολυπλοκότητας των διαδικασιών και συναλλαγών
  • Μείωση της ανάγκης μετακίνησης των συναλλασσόμενων, λιγότερος χαμένος χρόνος, λιγότερα καύσιμα και καυσαέρια και αύξηση της παραγωγικότητας.