Αναζητούνται επενδυτές για τον Πύργο Πειραιά

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 3 λεπτά

Ένα μεγάλο στοίχημα για τους Πειραιώτες  είναι να δοθεί επιτέλους λάμψη στον “στοιχειωμένο” Πύργο του Πειραιά που δεσπόζει εγκαταλελειμμένος στο λιμάνι της πόλης εδώ και χρόνια.

Όλα θα κριθούν  στις 12 Ιουνίου,  ημερομηνία κατάθεσης προσφορών  από ενδιαφερόμενους επενδυτές στον διαγωνισμό που προκήρυξε ο Δήμος Πειραιά με σκοπό την παραχώρηση του Πύργου  για 99 χρόνια.

Ο Πύργος αυτός που διαθέτει 25 ορόφους και έχει ύψος 84 μέτρων, αποτελεί σύμβολο και σημείο αναφοράς για όλους τους Πειραιώτες  και αποτελεί το δεύτερο ψηλότερο κτίριο σε όλη την Ελλάδα!

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προσπάθειες για την προσέλκυση επενδυτών έχουν γίνει και στο παρελθόν αλλά απέτυχαν.

Το σχέδιο για την κατασκευή του εκπονήθηκε από τον Δήμο του Πειραιά στα τέλη της δεκαετίας του 1960, με στόχο την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του και την προώθηση της εικόνας της πόλης ως ναυτιλιακού και εμπορικού κέντρου.

Η αρχιτεκτονική μελέτη  είχε ανατεθεί  στους αρχιτέκτονες Ι. Βικέλα, Γ. Μολφέση και Α. Λοΐζο και η στατική μελέτη στον καθηγητή Αρίσταρχο Οικονόμου. Η ανέγερση του ακινήτου ξεκίνησε το 1972 με την κατασκευή του φέροντος οργανισμού, η οποία διήρκεσε περίπου 2 χρόνια.

Η κατασκευή συνεχίστηκε στη δεκαετία του 1980 με την επένδυση των όψεων του ημιτελούς ακόμη κτηρίου με υαλοπετάσματα. Έκτοτε έχουν ολοκληρωθεί μόνο το ισόγειο, ο 1ος και ο 2ος όροφος του κτηρίου. Η πρόβλεψη της αρχικής αρχιτεκτονικής μελέτης, η οποία δεν εφαρμόστηκε ποτέ, ήταν να καλυφθούν εξωτερικά οι υπόλοιποι όροφοι από υαλοπετάσματα. Ο Πύργος έως σήμερα παραμένει ημιτελής.

Αυτή τη φορά, ο Δήμος Πειραιά επιχειρεί να  “αναστήσει” τον Πύργο και να αξιοποιηθεί από επενδυτές, ώστε να μετατραπεί σε ένα σύγχρονο κτίριο  είτε ως ξενοδοχείο, είτε ως γραφεία και εμπορικά καταστήματα.

Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, το ετήσιο αντάλλαγμα δεν θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι μικρότερο από 900.000 ευρώ πλέον του τυχόν αναλογούντος ΦΠΑ κατ’ έτος. Το αντάλλαγμα θα παραμείνει σταθερό κατά την πρώτη τριετία από την υπογραφή της σύμβασης, μετά δε από αυτό το χρονικό διάστημα, θα αναπροσαρμόζεται κατά την δηλωθείσα από τον υποψήφιο αναπροσαρμογή, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 2% ετησίως.

Το ύψος της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης για τα 99 χρόνια της παραχώρησης ανέρχεται κατ΄ ελάχιστον στο ποσό των 89,1 εκατ. ευρώ χωρίς τον ΦΠΑ, και θα χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από τα έσοδα της παραχώρησης.

Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν πίνακα δεσμευτικού προϋπολογισμού κόστους των  επενδύσεων,  για την αποπεράτωση, ανακαίνιση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση του Πύργου, ο οποίος δεν δύναται να υπολείπεται του ποσού των 30 εκατ. ευρώ. Οι υποψήφιοι οφείλουν μαζί με την προσφορά τους, να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, η οποία ανέρχεται στο ποσό του 1 εκατ. ευρώ.

Ο ανάδοχος θα συστήσει Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (Α.Ε.Ε.Σ.), αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της σύμβασης παραχώρησης.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης παραχώρησης, την οποία υποχρεούται να προσκομίσει η Α.Ε.Ε.Σ. κατά την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης, ανέρχεται κατ΄ ελάχιστον στο ποσό των 2,7 εκατ. ευρώ.