ΟΛΘ ΑΕ: 136,8% αυξημένα κέρδη μετά φόρων και στο βάθος μέρισμα

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 3 λεπτά

Αύξηση της τάξης του 7,9% σημείωσε ο κύκλος εργασιών του Οργανισμού Λιμένα Θεσσαλονίκης στην διάρκεια του 2018 κλείνοντας στα 58,5 εκατ. ευρώ, έναντι 54,2 εκατ. ευρώ που είχε κλείσει το 2017, με τα κέρδη μετά από φόρους να σημειώνουν αύξηση 136,8% υπερδιπλασιαζόμενα το 2018 σε σχέση με το 2017, αφού έκλεισαν στα 17,15 εκατ. ευρώ, έναντι 7,2 εκατ. ευρώ του 2017.

Ο μηδενικός δανεισμός σε συνδυασμό με τα παραπάνω οικονομικά στοιχεία και μια ισχυρή ταμειακή βάσει με διαθέσιμα που φτάνουν στα 91 εκατ. ευρώ, ωθούν την διοίκηση του λιμένα στο να προτείνει στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση την διανομή μερίσματος 0,57 ευρώ ανά μετοχή .

Η μερισματική πολιτική της ΟΛΘ ΑΕ στοχεύει πρωτίστως στην ικανοποίηση των μετόχων, λαμβάνοντας υπόψη ωστόσο και την δημιουργία αποθεματικών ικανών για χρηματοδότηση των πολύ σοβαρών, τρεχουσών και μελλοντικών της επενδύσεων.

Αναλυτικότερα τα έσοδα ανά τομέα δραστηριότητας διαμορφώθηκαν:

  • Στα 37,9 εκατ. ευρώ για τον Σταθμό των Εμπορευματοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠΟ) που αντιστοιχούν στο 64,8% του κύκλου εργασιών.
  • Στα 18,9 εκατ. ευρώ για τον Συμβατικό Λιμένα που αντιστοιχούν στο 32,3% του κύκλου εργασιών.
  • Στις 223 χιλιάδων ευρώ για την Επιβατική Κίνηση που αντιστοιχούν στο 0,4% του κύκλου εργασιών.
  • Και στα 1,49 εκατ. ευρώ για την εκμετάλλευση χώρων που αντιστοιχούν στο 2,5% του κύκλου εργασιών.

Εξάλλου τα λειτουργικά κέρδη, EBITDA (Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων), διαμορφώθηκαν στα 27,6εκατ. ευρώ το 2018, έναντι 18,85 εκατ. ευρώ του 2017, σημειώνοντας αύξηση 46,4%, με το σχετικό περιθώριο να διαμορφώνεται στο 47,2%, επί του κύκλου εργασιών.

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 24,7 εκατ. ευρώ το 2018, έναντι 12,5 εκατ. ευρώ του 2017, σημειώνοντας σημαντική αύξηση 98,2%, με το σχετικό περιθώριο επί του κύκλου εργασιών να διαμορφώνεται στο 42%.

Σχολιάζοντας την ισχυρά βελτιωμένη κερδοφορία ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ ΑΕ κ. Σωτήρης Θεοφάνης υπογράμμισε ότι οφείλεται σε σειρά παραμέτρων όπως η σημαντική βελτίωση της αποδοτικότητας της λειτουργίας των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού της Εταιρείας, σε συνδυασμό με αυξημένη κίνηση, τόσο στον Σ.ΕΜΠΟ, όσο και στο Συμβατικό Λιμάνι.

Ακολούθως», είπε, «απαιτήθηκαν σημαντικά χαμηλότερες απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων, καθώς και σημαντικά χαμηλότερες προβλέψεις, δεδομένης της συντηρητικής πολιτικής το προηγούμενο Οικονομικό Έτος».

Τα καλά νέα όμως δεν σταματούν εδώ. Από τα προσωρινά στοιχεία διακίνησης του πρώτου τριμήνου του 2019, παρατηρείται πως η αύξηση στους όγκους διακίνησης, ακολουθεί την θετική τάση του 2018.

Προτεραιότητες της νέας Διοικητικής Ομάδας αποτελούν η υλοποίηση των υποχρεωτικών επενδύσεων ύψους 180 εκατ. ευρώ, η περαιτέρω αύξηση της αποδοτικότητας και της εύρυθμης λειτουργίας και η ευθυγράμμιση της πολιτικής τιμολόγησης στα επίπεδα των συνθηκών της αγοράς.

«Βασικός και σταθερός στόχος», τονίζει τέλος ο κ. Θεοφάνης, «παραμένει η περαιτέρω ισχυροποίηση της θέσης μας στην αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και συνακόλουθα, η διαρκής αύξηση της αξίας της εταιρείας».