Ελληνικές εξαγωγές: Επιστροφή σε υψηλούς ρυθμούς

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 4 λεπτά

Σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης επέστρεψαν οι ελληνικές εξαγωγές τον Απρίλιο, ύστερα από την ελαφρά υποχώρηση που σημείωσαν τον Μάρτιο.

Η δυναμική που έχει αναπτύξει ο κλάδος τα τελευταία χρόνια συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, και μάλιστα όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, όλα δείχνουν ότι μπορεί να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο, υπό τις κατάλληλες συνθήκες.

Αντίθετα, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, «ανοιχτή» πληγή αποτελεί το εμπορικό έλλειμμα, το οποίο εξακολουθεί να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα παρά τη μείωση που σημείωσε τον Απρίλιο.

Προς αυτή την κατεύθυνση, χρειάζεται να ενεργοποιηθούν πολιτικές τόνωσης της εγχώριας παραγωγής, μέσα από την παροχή συγκεκριμένων κινήτρων, φορολογικών και άλλων. Είναι η ώρα να δοθεί έμφαση στο δίπολο «Παράγω και Εξάγω», όπως επισημαίνεται, προκειμένου να αυξηθεί η εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων προς όφελος της ανάπτυξης και της κοινωνικής προόδου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, οι εξαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, τον Απρίλιο του 2019 αυξήθηκαν κατά 315,3 εκατ. ευρώ ή κατά 12,1% και διαμορφώθηκαν στα 2,93 δισ. ευρώ από 2,62 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2018. Ανοδικά κινήθηκαν οι εξαγωγές και χωρίς τα πετρελαιοειδή. Συγκεκριμένα, αυξήθηκαν κατά 11,7% ή κατά 203,1 εκατ. ευρώ και ανήλθαν στα 1,93 δισ. ευρώ έναντι 1,73 δισ. ευρώ.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στο διάστημα Ιανουαρίου -Απριλίου 2019, καθώς οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 459,5 εκατ. ευρώ ή κατά 4,4% και ανήλθαν σε 10,94 δισ. ευρώ από 10,48 δισ. ευρώ ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή αυξήθηκαν στα 7,59 δισ. ευρώ από 7,16 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 436,4 εκατ. ευρώ ή κατά 6,1%.

Αυξητικά κινήθηκαν όμως και οι εισαγωγές τον Απρίλιο του 2019, καθώς ενισχύθηκαν κατά 224,1 εκατ. ευρώ ή κατά 5,1% και ανήλθαν σε 4,59 δισ. ευρώ έναντι 4,36 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2018. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αγαθών διαμορφώθηκαν στα 3,36 δισ. ευρώ από 3,05 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 314,2 εκατ. ευρώ ή κατά 10,3%.

Οι εισαγωγές στο διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2019 αυξήθηκαν κατά περίπου 1 δισ. ευρώ ή κατά 5,7%, με τη συνολική τους αξία να διαμορφώνεται στα 18,56 δισ. ευρώ έναντι 17,55 δισ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2018. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αυξήθηκαν στα 13,71 δισ. ευρώ από 12,78 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 922,7 εκατ. ευρώ ή κατά 7,2%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων, το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε τον Απρίλιο του 2019 κατά περίπου 91,2 εκατ. ευρώ, ή κατά -5,2 %, στα -1,65 δισ. ευρώ από -1,75 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2018. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε στα – 1,43 δισ. ευρώ από – 1,32 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 111,1 εκατ. ευρώ, ή κατά 8,4%.

Στο πρώτο τετράμηνο του 2019 το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά 547,2 εκατ. ευρώ ή κατά 7,7%, στα -7,62 δισ. ευρώ από -7,07 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2018. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε στα -6,11 δισ. ευρώ από -5,63 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 486,3 εκατ. ευρώ, ή κατά 8,6%.

Η πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφική περιοχή

Όσον αφορά στην πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφικές περιοχές τον Απρίλιο του 2019, παρατηρείται άνοδος προς όλους τους προορισμούς, Έτσι, η συνολική αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, είναι αυξημένη τόσο προς τις Χώρες της ΕΕ (9,7%) όσο και προς τις Τρίτες Χώρες (15%). Όταν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές καταγράφουν αύξηση προς τις Χώρες της ΕΕ κατά 9% και προς τις Τρίτες Χώρες άνοδο κατά 17,6%.

Αναφορικά με το ποσοστό των εξαγωγών που κατευθύνονται στις αγορές των κρατών-μελών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, τον Απρίλιο του 2019 διαμορφώθηκε στο 54,2% από 55,4% τον Απρίλιο του 2018 ενώ το μερίδιο των εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες αυξήθηκε σε 45,8% από 44,6% τον Απρίλιο του 2018. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το μερίδιο των εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ διαμορφώνεται στο 66,7% και των τρίτων χωρών στο 33,3%.

Εξετάζοντας την κατανομή των εξαγωγών για το τετράμηνο Ιανουαρίου-Απριλίου του 2019, διαπιστώνεται ότι η συνολική αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, είναι αυξημένη τόσο προς τις Χώρες της ΕΕ (6,5%) όσο και προς τις Τρίτες Χώρες (1,9%). Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές καταγράφουν άνοδο προς τις Χώρες της ΕΕ κατά 3,9% και προς τις Τρίτες Χώρες κατά 11,1%.

Η πορεία ανά κλάδο

Σχετικά με τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, τον Απρίλιο του 2019 μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι κλάδοι των πρώτων υλών (+38,2%), των χημικών (+32,2%), των διάφορων βιομηχανικών (+22,4%) και των καυσίμων (+13,4%) ενώ πτωτικά κινήθηκαν οι κλάδοι του λαδιού (-34,7%), των εμπιστευτικών προϊόντων (-11,6%) και των ποτών και του καπνού (-0,7%).

Κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου του 2019 μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι κλάδοι των πρώτων υλών (+25,3%), των διαφόρων βιομηχανικών προϊόντων (+25,1%), των χημικών (+21,6%). Στον αντίποδα πτώση σημείωσαν οι κλάδοι των λαδιών (-5,2%) και των εμπιστευτικών προϊόντων (-18,5%).