Η Πειραιώς πούλησε μη εξυπηρετούμενα δάνεια 507 εκατ. ευρώ

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Στην πώληση επιχειρηματικών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ), μεικτής λογιστικής αξίας 507 εκατομμυρίων ευρώ και πιστωτικής απαίτησης 535 εκατ. ευρώ, προχώρησε η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η Τράπεζα κατέληξε σε συμφωνία με εταιρία συνδεδεμένη με την Davidson Kempner Capital Management LP για την πώληση ναυτιλιακών δανείων, το επονομαζόμενο project Nemo. Η ίδια ανακοίνωση σημειώνει ότι το τίμημα για τη συναλλαγή ανέρχεται σε 240 εκατομμύρια ευρώ.

Η Συναλλαγή υπόκειται στους συνήθεις όρους και εγκρίσεις που απαιτούνται από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης και της συναίνεσης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η επίδραση της Συναλλαγής στα εποπτικά κεφάλαια του Ομίλου της 31 Μαρτίου 2019, αναμένεται να είναι κεφαλαιακά ουδέτερη, ενώ παράλληλα θα μειώσει το δείκτη MEA της Τράπεζας κατά περίπου 50 μονάδες βάσης.