Μειώθηκε η τραπεζική χρηματοδότηση προς τη ναυτιλία και το 2018

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Νέα μείωση της τάξεως του 1.52% σημείωσε η τραπεζική χρηματοδότηση της ναυτιλίας των Ελλήνων κατά την διάρκεια του 2018, μετά από δύο αλλεπάλληλες μειώσεις που είχαν σημειωθεί το 2016 κατά 8,77% και το 2017 κατά 5,62%.

Εξάλλου, οι σημαντικότεροι χρηματοδότες της ναυτιλίας των Ελλήνων συνεχίζουν να είναι οι Ελληνικές τράπεζες, και συγκεκριμένα οι τράπεζες Πειραιώς, Εθνική, Alpha Bank και Eurobank, οι οποίες καταγράφουν στο σύνολο τους μια μέση αύξηση της τάξης του 8,03%.

Τα παραπάνω στοιχεία συμπεριλαμβάνονται στην ετήσια έρευνα τραπεζικού δανεισμού της ναυτιλίας των Ελλήνων που εκπονεί η Petrofin σταθερά κάθε χρόνο στην διάρκεια των τελευταίων ετών.

Στην ίδια έρευνα αναφέρεται ότι η αύξηση του δανεισμού των Ελληνικών τραπεζών προς τη ναυτιλία, ανά τράπεζα κατά την διάρκεια του 2018, διαμορφώθηκε ως εξής:

  • Η Eurobank έχει σημειώσει αύξηση της τάξης του 20,73%.
  • Η AlphaBank κατά 5,17%.
  • Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας κατά 1,05%.
  • Η Τράπεζα Πειραιώς κατά 3,27%.

Οι παραπάνω αυξήσεις είχαν ως αποτέλεσμα , το μερίδιο των ελληνικών τραπεζών στην ελληνική ναυτιλία να αυξηθεί από το 16,84% που ήταν το 2017 σε 18,47% το 2018.

Την ίδια ώρα νέα μείωση κατά 14,13% καταγράφει ο δανεισμός από ξένες τράπεζες που έχουν παρουσία στην Ελλάδα. Να σημειωθεί ότι μείωση κατά 10,27% είχε σημειώσει ο ίδιος δανεισμός κατά την διάρκεια του 2017.

Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι τράπεζες, οι οποίες εμπλέκονται στην χρηματοδότηση της ελληνικής ναυτιλίας, αυξήθηκαν από 51 το 2017 σε 52 το περασμένο έτος με την Credit Suisse να παραμένει την κορυφή αυξάνοντας το χαρτοφυλάκιό της κατά 13%.

Σύμφωνα με την έρευνα της Petrofin, οι ευρωπαϊκές τράπεζες εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν την μεγάλη πλειονότητα αυτών καθώς χορηγούν το 76,9% του συνόλου των δανείων στην ελληνική ναυτιλία, με το ποσοστό τους ωστόσο να μειώνεται καθώς το 2017 το αντίστοιχο μερίδιο ήταν της τάξης του 78,8%.

Όπως σημειώνει η Petrofin, το 2018 υπήρξε έτος αντιθέσεων με το μερίδιο αγοράς των γερμανικών τραπεζών στην ναυτιλιακή χρηματοδότηση να μειώνεται κατά 18,64%, ενώ το μερίδιο τόσο αυτών από την Άπω Ανατολή όσο και από την Βόρεια Αμερική να αυξάνεται, μη μπορώντας ωστόσο να αντισταθμίσει τις «απώλειες» από την Ευρώπη.

Δεν θα πρέπει να παραληφθεί συνάμα ο σημαντικός ρόλος του leasing από την Ασία, ως μία νέα μορφή χρηματοδότησης, η οποία αποτελεί άμεσο ανταγωνιστή των τραπεζών.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τις προοπτικές της τραπεζικής ναυτιλιακής χρηματοδότησης, η Petrofin αναφέρει ότι η επιβράδυνση του διεθνούς εμπορίου ελέω των κυρώσεων ΗΠΑ-Κίνας, σε συνδυασμό με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς, όπως το Sulphur Cap αλλά και το BWMS, «ανησυχούν» σε μεγάλο βαθμό τα τραπεζικά ιδρύματα.