ΠΡΟΣΟΧΗ στις δηλώσεις δαπανών με βάσει εισοδήματα περασμένων ετών

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Μια από τις παγίδες της φορολογικής δήλωσης που πρέπει να προσέχουν οι φορολογούμενοι αφορά στις δαπάνες που δηλώνουν.

Αρκετοί για να είναι σίγουροι ότι δεν θα απωλέσουν το αφορολόγητο όριο σπεύδουν και δηλώνουν μεγαλύτερες δαπάνες από αυτές που δικαιολογεί το εισόδημα τους (κωδικοί : 049-050). Αυτό όμως το επιπλέον ποσόν τους ακολουθεί πλέον πάντα και όταν θα χρειαστεί να καλύψουν τεκμήρια θα το βρουν εμπρός τους.

Όπως είναι ήδη γνωστό με βάσει την κείμενη φορολογική νομοθεσία οι ελάχιστες δαπάνες που μπορεί να δηλώσει ο κάθε φορολογούμενος είναι οι εξής :

  • Το 10% του ετήσιου εισοδήματός του, πραγματικού ή τεκμαρτού, εφόσον το εισόδημα αυτό ανέρχεται έως 10.000 ευρώ.
  • Το 10% επί των πρώτων 10.000 ευρώ και 15% επί του υπερβάλλοντος ποσού, εφόσον το ετήσιο -πραγματικό ή τεκμαρτό- εισόδημά του ανέρχεται σε 10.001 έως και 30.000 ευρώ και.
  • Το 10% επί των πρώτων 10.000 ευρώ, 15% επί των επόμενων 20.000 ευρώ και 20% επί του υπερβάλλοντος ποσού, εφόσον το ετήσιο -πραγματικό ή τεκμαρτό- εισόδημά του ξεπερνά τις 100.000 ευρώ.
  • Για το τρίτο κλιμάκιο το μέγιστο ποσό αποδείξεων είναι οι 30.000 ευρώ, που σημαίνει ότι το μέγιστο ποσό των αποδείξεων που οφείλει να συγκεντρώσει κάποιος με εισόδημα άνω των 100.000 ευρώ, είναι οι 34.000 ευρώ.

Οι εν λόγω δαπάνες αφαιρούνται από το εισόδημα του φορολογούμενου. Εάν όμως, χρειαστεί αργότερα, για να καλύψει τεκμήρια, μπορεί να επικαλεστεί εισοδήματα των προηγουμένων οικονομικών ετών.

Τα εισοδήματα προηγουμένων ετών είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος για την κάλυψη τεκμηρίων και καλείται «ανάλωση κεφαλαίου παρελθόντων ετών».

Με την επίκληση εισοδημάτων προηγούμενων ετών ένας φορολογούμενος μπορεί να καλύψει την όποια πρόσθετη διαφορά φορολογητέου εισοδήματος έχει προκύψει λόγω της εφαρμογής των τεκμηρίων.

Η επίκληση όμως των παλαιότερων εισοδημάτων, δεν μπορεί να γίνεται εσαεί, αλλά μέχρι το ποσό που απαιτείται κάθε φορά και εφόσον υπάρχει “απόθεμα”. Δηλαδή ο φορολογούμενος που έχει απόθεμα ύψους 40.000 ευρώ από προηγούμενες φορολογικές δηλώσεις, αν χρησιμοποιήσει για ένα έτος το ποσό των 10.000 ευρώ, για τα επόμενα έτη θα έχει διαθέσιμο ποσό ύψους 30.000 ευρώ, το οποίο σταδιακά θα απομειώνεται.

Στην περίπτωση αυτή όμως προκύπτει το εξής ζήτημα : Σύμφωνα με τη νομοθεσία, αν κάποιος φορολογούμενος δεν έχει τεκμαρτές δαπάνες (αυτοκίνητο, κύρια κατοικία κτλ), η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προσδιορίσει τις δαπάνες του βάσει της κοινωνικής, οικονομικής και οικογενειακής του κατάστασης. Συνεπώς, ο αρμόδιος Έφορος μπορεί από το εισόδημα να αφαιρέσει τις δαπάνες των κωδικών 049-050, κατά τον προσδιορισμό του διαθέσιμου κεφαλαίου του έτους.

Έτσι τέλος μειώνεται το εισόδημα των προηγουμένων ετών το οποίο μπορεί να επικαλεστεί ως «ανάλωση κεφαλαίου», για να καλύψει το τεκμήριο ενός έτους.