Άνοιξε ο δρόμος για χιλιάδες μηνύσεις σε τράπεζες λόγω εισπρακτικών

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Αποζημιώσεις ύψους 5.869,40 ευρώ καλούνται να καταβάλουν ελληνικές τράπεζες σε δανειολήπτες που δέχονται ενοχλήσεις από εισπρακτικές εταιρείες στις οποίες δόθηκαν τα προσωπικά τους στοιχεία χωρίς την άδειά τους.

Αυτό ορίζουν τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, κάτι που πλέον επιτρέπει σε χιλιάδες δανειολήπτες να προχωρήσουν σε μαζικές αγωγές.

Νομικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι όσοι πολίτες ενοχλούνται από εισπρακτικές εταιρείες, πρέπει απλώς να διαβάσουν τη σύμβαση του δανείου τους. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ρητή εξουσιοδότηση προς την τράπεζα ώστε να δίνει τα προσωπικά τους στοιχεία σε τρίτους ή αναγράφεται μόνο ότι εξουσιοδοτείται η τράπεζα να χρησιμοποιεί τα στοιχεία τους για την προώθηση προϊόντων της, τότε μπορούν να καταθέσουν αγωγή και να διεκδικήσουν αποζημίωση, για παραβίαση των προσωπικών τους δεδομένων.

Μέσα στο 2019 έχουν ήδη δημοσιευτεί δύο καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος τραπεζών για παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και έχουν ήδη καταβάλει αποζημιώσεις 5.869,40 ευρώ.