Η Κίνα ρυθμιστής της παγκόσμιας οικονομίας – Πως επωφελείται η Ελλάδα

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 4 λεπτά

Στα 7,1 τρισεκατομμύρια δολάρια εκτιμάται ότι θα είναι ετησίως η συνεισφορά του Δρόμου του Μεταξιού στο παγκόσμιο ΑΕΠ μέχρι το 2040 σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας του Centre for Economics and Business Research (Cebr), στην οποία επισημαίνεται ότι μέσω αυτού του φιλόδοξου κινεζικού σχεδίου, το παγκόσμιο ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 8,3% σε σχέση με το σήμερα.
Συγκεκριμένα η έρευνα αναφέρει ότι το ΑΕΠ πενήντα τουλάχιστον χωρών θα αυξηθεί πάνω από 10 δις δολάρια μέχρι το 2040, με την Κίνα να βρίσκεται στην πρώτη θέση της ισχυρότερης οικονομίας του κόσμου με τις ΗΠΑ να ακολουθούν στην δεύτερη θέση αν και δεν συμμετέχουν άμεσα στον Δρόμο του Μεταξιού.

Μεταξύ των άλλων χωρών στις οποίες η κινεζική πρωτοβουλία αναμένεται να έχει σημαντικά θετικό οικονομικό αντίκτυπο είναι η Ρωσία, η Ιαπωνία και η Ινδονησία, η Ν. Κορέα, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ινδία και η Ολλανδία.

Ειδικότερα η εν λόγω έρευνα καταγράφει σημαντική αύξηση στο ΑΕΠ (+18%) στην περιοχή της Κεντρικής Ασίας και στην Ρωσία έως το 2040, ενώ ακολουθούν η Κεντρική Ευρώπη (+6%), η Δυτική Ευρώπη (+5%) και η Ανατολική Ασία (+5%).

Στον Δρόμου του Μεταξιού, στον οποίον η Κίνα έχει ήδη ανακοινώσει ότι προτίθεται να επενδύσει μέχρι το 2049, 10  τρισεκατομμύρια δολάρια, συμμετέχουν σήμερα 117 κράτη, τα οποία αντιστοιχούν στο 67% του παγκόσμιου πληθυσμού, στο 36% του παγκόσμιου ΑΕΠ, ενώ μέσο αυτών διακινείται το 49% του παγκόσμιου εμπορίου.

Στις υποανάπτυκτες χώρες που μετέχουν στον Δρόμο του Μεταξιού, η Κίνα δημιουργεί υποδομές μέσω δανεισμού, ενώ στις αναπτυσσόμενες χώρες που δεν έχουν άμεση ανάγκη τον δανεισμό, η Κίνα ακολουθεί την πολιτική της εξαγοράς περιουσιακών στοιχείων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του World Economic Forum από το 2004 μέχρι και το 2014 η Κίνα είχε χορηγήσει δάνεια ύψους 576 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε 3.114 project σε όλο τον πλανήτη, πολλά εκ των οποίων είναι ακόμη και τώρα σε εξέλιξη. Επίσης είχε δαπανήσει περί των 220 δις. δολαρίων για την αγορά περιουσιακών στοιχείων στην Δύση.

Εξάλλου, από το 2004 μέχρι και του 2017 η Κίνα είχε υπογράψει 418 διακρατικές συμφωνίες και συγκεκριμένα, 134 το 2015, 175 το 2016 και 109 το 2017. Μεταξύ αυτών των 418 διακρατικών συμφωνιών οι 42 αφορούν σε λιμάνια, αλλά και στην Διώρυγα του Σουέζ.

Κίνα και Ελλάδα

Αν αναλογιστεί κανείς πως σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου η αξία του εμπορίου μεταξύ Ευρώπης και Κίνας ανέρχεται σε 1,5 δις. δολάρια την ημέρα, τότε εύκολα κατανοεί την αξία της επένδυσης της COSCO στο λιμάνι του Πειραιά το οποίο παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στο εμπόριο αυτό.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία το εμπορικό ισοζύγιο μεταξύ Ευρώπης και Κίνας παρουσιάζει ένα έλλειμμα της τάξης των 117 δις. ευρώ σε ετήσια βάσει, ένα έλλειμμα που οφείλεται κυρίως στο γεγονός πως η Ευρώπη έχει πρόβλημα στο να προσεγγίσει αποτελεσματικότερα την κινεζική αγορά.

Η βελτίωση αυτού του ισοζυγίου θα βελτιώσει ακόμη περισσότερο την απόδοση του Οργανισμού Λιμένα Πειραιά, αλλά και γενικότερα θα ωφελήσει όλη τη Νότια Ευρώπη, καθώς η Κίνα είτε έχει, είτε προτίθεται να αναπτύξει ένα ισχυρό δίκτυο μεταφορών σε Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι από τα πλάνα της Κίνας στο Νότο απουσιάζει η Γαλλία.

Παρατηρητές των Σινο-Ελληνικών σχέσεων αναφέρουν επίσης ότι οι σχέσεις των δύο εθνών μπορούν να αναπτυχθούν ταχύτερα στον οικονομικό τομέα, από ότι στον πολιτικό τομέα, στον οποίον καταγράφονται σημαντικές διαφορές στον τρόπο με τον οποίον οι δύο χώρες αντιλαμβάνονται μερικά σημαντικά θέματα και φέρουν ως παράδειγμα το Δίκαιο της Θάλασσας, στο οποίο Ελλάδα και Κίνα διαφωνούν.

Ναυτιλία των Ελλήνων και Κίνα

Όσον αφορά τις σχέσεις της ναυτιλίας των Ελλήνων με την Κίνα παρατηρεί κανείς πως υπάρχει μια ισορροπημένη στενή σχέση εδώ και πολλές δεκαετίες, ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του ‘60.

Ειδικότερα, τον Οκτώβριο του 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία των Clarkson, οι Έλληνες διαχειριστές είχαν παραγγείλει σε κινεζικά ναυπηγεία 118 εμπορικά πλοία, επι συνόλου 1.419 πλοίων καλύπτοντας το 10% των νέων ναυπηγήσεων. Επίσης την ίδια περίοδο, αναφέρουν οι Clarkson, η Κίνα είχε χορηγήσει δάνεια ύψους 72 δις. δολαρίων στην παγκόσμια ναυτιλία για τη ναυπήγηση νέων πλοίων, εκ των οποίων τα 15 δις. δολάρια ή το 21% σε Έλληνες.

Εξάλλου το περασμένο έτος 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία της WSJ περισσότερο από το 60% των εισαγωγών της Κίνας σε σιδηρομεταλλεύματα, άνθρακα και άλλα χύδην φορτία ικανοποιούνταν μέσο πλοίων που ανήκαν σε Ελληνικά συμφέροντα.

Επίσης, με βάσει τα στοιχεία των Lloyds List στην διάρκεια του 2017, το 35% του εμπορικού στόλου των Ελλήνων προσέγγισε έστω μια φορά κάποιο λιμάνι της Κίνας.