“Χαστούκι” από τη Moody’s στην Τουρκία: Υποβάθμιση αξιόχρεου σε 18 τράπεζες

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο 18 τουρκικών τραπεζών υποβαθμίστηκε, όπως ανακοίνωσε ο οίκος αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας Moody’s, κατά μία βαθμίδα σε 16 και κατά 2 βαθμίδες στις υπόλοιπες και παράλληλα ο οίκος διατήρησε αρνητική την προοπτική του.

Εξηγώντας αυτή την απόφαση ο οίκος Moody’s εξήγησε ότι αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η χώρα γίνεται όλο και πιο “τρωτή” σε εξωτερικά σοκ, γεγονός που «εκθέτει τις τουρκικές τράπεζες σε υψηλότερο κίνδυνο ξαφνικής μεταβολής της διάθεσης των επενδυτών και της συμπεριφοράς των αποταμιευτών», καθώς και στον «υψηλότερο κίνδυνο λήψης πιο ακραίων μέτρων» από την κυβέρνηση, που μπορεί να συμπεριλαμβάνουν «περιορισμό της πρόσβασης σε ξένο συνάλλαγμα».

Σχετικά με την κυβερνητική πολιτική της χώρας, ο οίκος κάνει λόγο περί «αβεβαιότητας» και «εξασθένισης» των αποθεμάτων της τουρκικής κεντρικής τράπεζας σε ξένο συνάλλαγμα. Ακόμη, ο οίκος επικαλείται την «παρατεταμένη επιδείνωση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος» των τουρκικών τραπεζών, που οδηγεί στην «εξασθένιση της φερεγγυότητάς τους».

Η κίνηση ακολουθεί την απόφαση του Moody’sνα υποβαθμίσει (την 14η Ιουνίου) το αξιόχρεο του τουρκικού δημοσίου στη βαθμίδα B1 (από Ba3) με αρνητική προοπτική και σε αυτή την περίπτωση.