Αύξηση 6,4% στις ενοποιημένες πωλήσεις της Πλαστικά Θράκης

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Αύξηση 6,4% σημειώνει ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για την Πλαστικά Θράκης, καθώς το πρώτο τρίμηνο του 2019 ανήλθε στα 83,57 εκατ. ευρώ, έναντι 78,52 εκατ. ευρώ που είχε σημειωθεί στην αντίστοιχη περίοδο του περασμένου έτους.

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν στα 16,78 εκατ. ευρώ σε σχέση με 16,97 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2018, μειωμένα κατά 1,1%. Τα ενοποιημένα ΕΒΙΤ ανήλθαν σε 4,56 εκατ. ευρώ σε σχέση με 4,57 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο του 2018, μειωμένα κατά 0,3%. Τα ενοποιημένα EBITDA ανήλθαν σε 8,39 εκατ. ευρώ σε σχέση με 7,81 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο του 2018, αυξημένα κατά 7,4%. Τα ενοποιημένα ΚΠΦ ανήλθαν σε 3,06 εκατ. ευρώ έναντι 3,14 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο του 2018, μειωμένα κατά 2,5%.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων στις 31.03.2019 ανήλθε το πρώτο τρίμηνο 2019 σε 139,7 εκατ. ευρώ σε σχέση με 141,6 εκατ. στις 31.12.2018 και ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός σε 88,1 εκατ. ευρώ σε σχέση με 78,3 εκατ. ευρώ στις 31.12.2018.

Ο δείκτης καθαρός τραπεζικός δανεισμός / ίδια κεφάλαια ανήλθε σε 0,6 σε σχέση με 0,5 στις 31.12.2018. Σημειώνεται ότι η υποχρέωση από δικαιώματα χρήσης παγίων λόγω της εφαρμογής του IFRS 16 από 01-01-2019 επιβάρυνε τον τραπεζικό δανεισμό κατά 2,34 εκατ. ευρώ. Μη συμπεριλαμβανομένης της εν λόγω υποχρέωσης η αύξηση του καθαρού τραπεζικού δανεισμού ανέρχεται σε 9,5%