Μείωση κατά 42% στο εισόδημα την περίοδο 2009-2014

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Αποδεικνύεται γι άλλη μια φορά η μεγάλης έκταση συρρίκνωση του εισοδήματος που υπέστησαν τα ελληνικά νοικοκυριά την περίοδο τις κρίσης.

Έρευνα της ΔΙΑΝΕΟΣΙΣ, έδειξε ότι  το εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών  μειώθηκε κατά 42% την πενταετία 2009-2014!   Τα αποτελέσματα της έρευνας  παρουσιάστηκαν  στο πλαίσιο του συνεδρίου «Η Ελλάδα μετά» που διοργάνωσε ο «Κύκλος Ιδεών για την Εθνική Ανασυγκρότηση», σε συνεργασία με τη «Συμεών Γ. Τσομώκος ΑΕ».

Ειδικότερα, η μέση μείωση των εισοδημάτων ανήλθε σε 513 ευρώ, ενώ προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα από την έρευνα:

 • η κρίση έπληξε περισσότερο τους εργαζόμενους απ’ ό,τι τους συνταξιούχους,
 • το μέγεθος των εισοδηματικών απωλειών φθίνει με την ηλικία,
 • η απώλεια των εισοδημάτων αυξάνει ανεβαίνοντας τις εκπαιδευτικές βαθμίδες,
 • επλήγησαν περισσότερο οι οικογένειες με 1 ή 2 παιδιά απ’ ό,τι οι οικογένειες χωρίς παιδιά ή με τρία παιδιά και πάνω
 • αυξήθηκε σημαντικά και ο σχετικός κίνδυνος φτώχειας των παιδιών και μειώθηκε των ηλικιωμένων.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι μεταξύ του 2008 και του 2016 χάθηκαν 854.106 θέσεις εργασίας (-23%) με τη μέση αμοιβή να μειώνεται κατά 21,8%.

Το προφίλ των ανέργων την εποχή της κρίσης

Σύμφωνα με την έρευνα, η ανεργία έπληξε περισσότερο:

 • τους άνδρες από τις γυναίκες,
 • τους νέους έως 29 ετών από τις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες,
 • τους απόφοιτους δημοτικού ως προς το επίπεδο μόρφωσης,
 • τους μισθωτούς ως προς το καθεστώς απασχόλησης,
 • τις κατασκευές ως προς τον οικονομικό κλάδο
 • τις επιχειρήσεις 1-10 εργαζομένων ως προς το μέγεθος.

Οι επιπτώσεις του  Brain Drain

Φυσικά, όπως είναι αναμενόμενο, για την ίδια περίοδο, ήταν ισχυρές οι τάσεις φυγής των νέων προς το εξωτερικό. Συνολικά 427.000 εκτιμάται ότι μετανάστευσαν το διάστημα 2008-2016, κυρίως νέοι, άγαμοι, κάτοικοι αστικών κέντρων και υψηλής μόρφωσης. Τα ¾ εξ αυτών είναι πτυχιούχοι πανεπιστημίου, το 1/3 κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων, ενώ το 80% μετακινήθηκαν σε χώρα της ΕΕ με τη Γερμανία και τη Βρετανία να δέχεται από το 25% του συνόλου η κάθε μία.

Η οικονομική αιμορραγία που προκαλεί το φαινόμενο του Brain Drain αποτυπώνεται στην εικόνα που συνθέτουν τρία στοιχεία: το ελληνικό κράτος δαπάνησε 8 δισ. ευρώ για τη μόρφωσή τους, ενώ οι ίδιοι παρήγαγαν στις χώρες που μετανάστευσαν προϊόν αξίας 50 δισ. ευρώ καταβάλλοντας φόρους ύψους 12,9 δισ. ευρώ.

Στις προτάσεις της ΔΙΑΝΕΟΣΙΣ περιλαμβάνονται ο επαναπροσανατολισμός της οικονομικής πολιτικής με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας, τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας με καλύτερες αμοιβές και την άνοδο της στάθμης των δεξιοτήτων των εργαζομένων.

Προτείνονται ακόμη η αναβάθμιση της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες, συστηματικότερη στήριξη των φτωχών και των ανέργων και ανάπτυξη των κοινωνικών υπηρεσιών ξεκινώντας από γεύματα στα σχολεία για όλους τους μαθητές και φτάνοντας έως την αποσύνδεση της περίθαλψης από την ασφάλιση.