Μείωση του στόλου με ελληνική σημαία καταγράφει η ετήσια έκθεση του Committee

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Στοιχεία για τον  στόλο των πλοίων που είναι ελληνικών συμφερόντων, δημοσιοποίησε το Greek Shipping Cooperation Committee στο πλαίσιο παρουσίασης της ετήσιας έκθεσης του. Επίσης καταγράφεται και η μείωση του υπό ελληνική σημαία στόλου, γεγονός  που θα πρέπει να προβληματίσει  την κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία το Μάρτιο του τρέχοντος έτους ο ελληνικών συμφερόντων στόλος αριθμεί 4,017 πλοία όλων των κατηγοριών συνολικά 339,549,357 DWT, και 198,164,080GT ενώ συμπεριλαμβάνονται και 156 πλοία όλων των τύπων που βρίσκονται υπό παραγγελία συνολικά 17,219,847 DWT και 11,811,076 GT.

Ωστόσο σε σύγκριση με τα περσινά στοιχεία ο συνολικός αριθμός παρουσίασε μείωση κατά 131 πλοία συνολικά 2,376,000 DWT και 1,121,933 GT η οποία ωστόσο είναι μικρή λαμβανομένων υπόψη και των συνθηκών αστάθειας της αγοράς γεγονός που επιτρέπει αισιοδοξία.

Στα στοιχεία παρουσιάζονται και οι αυξομειώσεις σε DWT και GT κατά κατηγορίες ενώ καθίσταται σαφές ότι η ηλικία του ελληνικών συμφερόντων στόλου είναι κατά δύο έτη νεώτερος του μέσου όρου του παγκόσμιους στόλου.