Ηρεμία επικράτησε στην αγορά Ε/Κ

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Ιάκωβος (Jack) Αρχοντάκης Chartering broker Thenamaris (Ships Management) Inc.

Φώτιος –Ευάγγελος Καρλής Market Analyst

Υποτονικά ξεκίνησε η αγορά εμπορευματοκιβωτίων, αυτή την εβδομάδα, επηρεασμένη από το κλίμα των προηγούμενων ημερών. Ωστόσο, στα μέσα της εβδομάδας παρατηρήθηκε αύξηση της ζήτησης, κυρίως για PMXs. Αυτό αποτυπώθηκε και στους μέσους ημερήσιους ναύλους του συγκεκριμένου τομέα, οι οποίοι αυξήθηκαν κατά $ 0,2Κ /ημέρα.  Παράλληλα, οι ναυλωτές μελετούν άλλους τρόπους, ώστε να ανακόψουν γενικότερη πιθανή άνοδο των ναύλων.

Όσον αφορά την πορεία του δείκτη εμπορευματοκιβωτίων, αυτή την εβδομάδα δεν παρατηρήθηκε κάποια σημαντική μεταβολή και ο γενικός δείκτης, HARPEX, παρέμεινε στις 604 μονάδες. Επίσης, όλες οι υποκατηγορίες του δείκτη παρέμειναν σταθερές στα επίπεδα της προηγούμενης εβδομάδας, με εξαίρεση τα μικρότερα μεγέθη που υποχώρησαν ελαφρώς αλλά και τα PMXs, τα οποία αυξήθηκαν και ισοφάρισαν τις απώλειες.

Ας δούμε, όμως αναλυτικά πως κινείται η αγορά ανά μέγεθος πλοίου:

Σχετικά με τα POST-PANAMAXes, η διαθέσιμη χωρητικότητα έχει απορροφηθεί πλήρως και οι ναυλωτές προσπαθούν να εξασφαλίσουν τα επόμενα πλοία, κάποια εκ των οποίων αποδεσμεύονται τον Ιούλιο. Οι ημερήσιοι ναύλοι για τα μεγαλύτερα σκάφη διατηρούνται στα 26Κ /ημέρα και για τα μικρότερα στα $ 19Κ/ ημέρα.

Στα PANAMAXes, η κινητικότητα που παρατηρήθηκε είχε ως αποτέλεσμα να απορροφηθούν αρκετά πλοία στην Ασία, και να μειωθεί η διαθέσιμη χωρητικότητα. Στον Ατλαντικό η αγορά επιβραδύνθηκε, αλλά οι ναυλώσεις που πραγματοποιήθηκαν παρέμειναν πάνω από τα $ 11,5 Κ/ημέρα. Έτσι οι ναύλοι αυξήθηκαν, κατά μ.ο., στα $ 9,4 Κ/ημέρα.

Σχετικά με τα «3,5άρια» τόσο στην Ασία όσο και στον Ατλαντικό, παρατηρήθηκε έντονη δραστηριότητα, με νέα κλεισίματα και επεκτάσεις. Η έλλειψη μεγαλύτερων πλοίων αναμένεται να ενισχύσει αυτό τον τομέα. Ωστόσο, οι ναύλοι διατηρήθηκαν στα $ 9-9,5Κ /ημέρα. Τα ελαφρώς μικρότερα σκάφη, χωρητικότητας 2.800 TEUs, δεν εμφάνισαν ιδιαίτερες μεταβολές, καθώς η δραστηριότητα στην Ασία είναι σταθερή και το μόνο σημείο διαπραγμάτευσης φαίνεται να είναι η διάρκεια της ναύλωσης. Ο Ατλαντικός ήταν κάπως καλύτερος. Έτσι οι ναύλοι κρατήθηκαν στα $ 9,5Κ/ημέρα.

Όσον αφορά τα «2,5άρια», παρά το γεγονός ότι σημειώθηκαν κλεισίματα στην Ασία, σε υψηλότερα επίπεδα από το παρελθόν, οι ναύλοι δεν ενισχύθηκαν. Αντιθέτως, στον Ατλαντικό επικράτησε ηρεμία, χωρίς ιδιαίτερη ζήτηση και το επόμενο διάστημα αναμένεται αύξηση της χωρητικότητας. Οι ναύλοι διατηρήθηκαν λίγο κάτω από τα $ 9Κ /ημέρα.

Η δραστηριότητα των πλοίων των 1700 TEUs σε Ασία και Ατλαντικό εμφανίζει μείωση, με αποτέλεσμα να υποχωρήσουν και οι ναύλοι. Οι ναύλοι κυμαίνονται στα $8-8,2Κ /ημέρα, αναλόγως το σχέδιο του πλοίου.

Τέλος, σχετικά με τα FEEDERs, των 1100-700 TEUs, στα μεγάλα μεγέθη δεν κατεγράφη κάτι σημαντικό. Ομοίως και στα μικρότερα μεγέθη, όπου είδαμε υποτονική κινητικότητα. Οι ναύλοι για τα μεγαλύτερα σκάφη, τυπικού σχεδίου, έφτασαν στα $ 6-6,5Κ /ημέρα, ενώ τα οικολογικά σκάφη μπορούσαν να πετύχουν και $ 7,5-8Κ/ημέρα. Επίσης, οι ναύλοι για τα μικρότερα πλοία του τομέα διατηρήθηκαν στα 5Κ /ημέρα.