Στην ONEX του Πάνου Ξενοκώστα περνά ο έλεγχος των Ναυπηγείων Ελευσίνας

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 3 λεπτά

Σε συμφωνία για την εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας κατέληξαν η ONEX ELEFSIS SHIPYARDS LLC και ο Όμιλος με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Συντονισμού Κυβερνητικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη και τις Επενδύσεις.

Με βάσει την συμφωνία αυτή που υπεγράφη την περασμένη εβδομάδα μεταξύ των δύο πλευρών η ONEX ELEFSIS SHIPYARDS LLC αναμένεται να επενδύσει στα ναυπηγεία Ελευσίνας εντός των επομένων 20 με 25 ετών περί των 400 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ άμεσα θα καταβάλει 150 εκατ. ευρώ προκειμένου να καλυφθούν οι υποχρεώσεις των εν λόγω ναυπηγείων.

Προκειμένου να ληφθεί η απόφαση αυτή ελήφθησαν υπόψιν τα εξής:

 • Η αποδεδειγμένη δυνατότητα επανεκκίνησης λειτουργίας και επίτευξης διεθνούς ανταγωνιστικότητας που επέδειξε μετά από έναν και πλέον χρόνο λειτουργίας του Νεωρίου Σύρου, μέσω της ενδιάμεσης λειτουργίας.
 • Η αποδεδειγμένη οικονομική δυνατότητα και τεράστιο ρίσκο επένδυσης που ανέλαβε ο συγκεκριμένος Όμιλος προκειμένου να αναγεννήσει το Νεώριο της Σύρου πολύ πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης που έχει γραφειοκρατικές και χρονοβόρες διαδικασίες από πλευράς δημοσίου
 • Το νέο πλάνο διάσωσης που παρουσίασε και δεσμεύτηκε να υλοποιήσει για το ναυπηγείο της Ελευσίνας, καθώς και η ολοκληρωμένη αντίληψη για την δυσχερή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει. Τεράστια χρέη, δυσθεώρητες υποχρεώσεις και επισφάλειες που δύνανται να φτάσουν σε ένα σύνολο επένδυσης ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ σε βάθος 15-20 ετών
 • Η προσκόμιση αποδεικτικού υλικού σχετικά με τη διάθεση και δέσμευση κεφαλαίων ύψους 150 εκατομμυρίων δολαρίων, για την πρώτη φάση της επένδυσης.
 • Η ανεπιφύλακτη και ανέγκλητη συμφωνία μεταξύ της εταιρείας και της ΝΑΒΙΕΕ για τη μεταβίβαση Ενεργητικού και Παθητικού μέσω της διαδικασίας εξυγίανσης του Άρθρου 106 β και 106 δ του Πτωχευτικού Κώδικα.

Αναλυτικά το πλάνο της ONEX ELEFSIS SHIPYARDS, LLC προβλέπει μεταξύ άλλων και τα εξής:

 • Την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση των οφειλόμενων της ΝΑΒΙΕΕ προς τους εργαζομένους. Εκτιμώμενο ύψος ποσού που θα κυμανθεί από 15 έως 30 εκατομμύρια ευρώ. Ο νέος επενδυτής δεσμεύτηκε στην διατήρηση και επαύξηση του αριθμού των θέσεων εργασίας όπως υφίστανται σήμερα.
 • Την ολοκλήρωση των υφιστάμενων προγραμμάτων ΤΠΚ, χωρίς επιπλέον χρέωση του Πολεμικού Ναυτικού. Εκτιμώμενο ύψος επένδυσης που μπορεί να ανέλθει έως τα 25 εκατομμύρια ευρώ.
 • Την ανάληψη όλων των συμβατικών εκκρεμοτήτων της ΝΑΒΙΕΕ προς το ΠΝ, σχετικό με την εκτέλεση του προγράμματος των 2 ΤΠΚ. Εκτιμώμενο ύψος υποχρεώσεων και ρητρών που μπορεί να κυμανθεί από 90 έως 100 εκατομμύρια ευρώ.
 • Την ανάληψη του κεφαλαίου των χρεών προς το Δημόσιο και Ασφαλιστικούς Οργανισμούς. Εκτιμώμενο ύψος ποσού που θα κυμανθεί περί τα 65 εκατομμύρια ευρώ ή όποιο τελικό ποσό προκύψει μετά την επικαιροποίηση των οικονομικών στοιχείων της εταιρείας μέχρι την υποβολή του τελικού Σχεδίου Εξυγίανσης στο Δικαστήριο.
 • Την ανάληψη χρεών της ΝΑΒΙΕΕ προς Τραπεζικά Ιδρύματα , Εκτιμώμενο ύψος ποσού που θα κυμανθεί από 40 έως 50 εκατομμύρια ευρώ ή όποιο τελικό νούμερο συμφωνηθεί μετά την τελική διαπραγμάτευση με τα εμπλεκόμενα Τραπεζικά ιδρύματα.
 • Επενδυτικό πρόγραμμα αναβάθμισης εκσυγχρονισμού και συντήρησης των εγκαταστάσεων του Ναυπηγείου, εκτιμώμενου ύψους έως 130 εκατομμύρια ευρώ , με έως 30 εκατομμύρια για άμεσες επισκευές, έως 35 εκατομμύρια για συντηρήσεις σε βάθος πενταετίας και έως 65 εκατομμύρια για απόκτηση νέας πλωτής δεξαμενής κλάσης capesize.