Διμερής Ναυτιλιακή Συνεργασία Ελλάδας-Τουρκίας

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 3 λεπτά

Στο πλαίσιο της υφιστάμενης κυβερνητικής συνεργασίας μεταξύ των Υπουργείων Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της Ελλάδος και του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών της Τουρκίας για την περαιτέρω ανάπτυξη της διμερούς ναυτιλιακής συνεργασίας, στις 20 και 21.06.2019 πραγματοποιήθηκε στη Σμύρνη η «4η Συνάντηση της Κοινής Ομάδας Ναυτιλιακής Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας» (Joint Maritime Working Group between Greece and Turkey), στην βάση της διμερούς ναυτιλιακής συμφωνίας των δύο χωρών και της υφισταμένης θεσμικής συνεργασίας σε κυβερνητικό επίπεδο από το 2013.

Επικεφαλής των αντιπροσωπειών των ναυτιλιακών διοικήσεων των δύο χωρών ήταν, από ελληνικής πλευράς, ο Διευθυντής Κλάδου Ναυτιλίας του ΥΝΑΝΠ Υποναύαρχος ΛΣ Αγησίλαος Αναστασάκος και από τουρκικής πλευράς, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών κ. Okay Kiliç.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης η Γενική Πρόξενος της Ελλάδος στην Σμύρνη, εκπρόσωποι των Διευθύνσεων Ποντοπόρου Ναυτιλίας & Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας ΥΝΑΝΠ, των Κεντρικών Λιμεναρχείων Λαυρίου και Θεσσαλονίκης καθώς και ο σύνδεσμος του Α/ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ στην Ελληνική πρεσβεία της Άγκυρας, ενώ από τουρκικής πλευράς, αξιωματούχοι των Γεν. Διευθύνσεων Θαλάσσιας και Εσωτερικής Ναυσιπλοΐας και Εμπορικής Ναυτιλίας του Υπουργείου Μεταφορών & Υποδομών καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη των Οργανισμών Λιμένων της Σμύρνης και του Τσεσμέ.

Στο πλαίσιο της 4ης Συνάντησης της Κοινής Ομάδας Ναυτιλιακής Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας, οι δύο πλευρές στην βάση της από κοινού συμφωνηθείσας ημερήσιας διάταξης αντάλλαξαν απόψεις επί θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος, αποδίδοντας έμφαση:

(α) στη βελτίωση της διμερούς ναυτιλιακής συνεργασίας στη βάση του υφιστάμενου συμβατικού θεσμικού πλαισίου (Bilateral Maritime Cooperation between Turkey and Greece),

(β) στην εγκαθίδρυση νέων θαλάσσιων συνδέσεων μεταξύ των ηπειρωτικών περιοχών των δύο χωρών (Λαυρίου – Τσεσμέ, Σμύρνης – Θεσσαλονίκης), ως σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης των παράκτιων περιοχών τους και του θαλασσίου εμπορίου (Establishment of Maritime Lines between the two countries),

(γ) στην συνεργασία στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού οργανισμού (Cooperation within the context of IMO),

(δ) στην συνεργασία επί θεμάτων Ελέγχου Κράτους Λιμένα (Cooperation on Issues related to Port State Control) καθώς και

(ε) στην περαιτέρω ανάπτυξη θεματικών αντικειμένων ναυτιλιακού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της υποστήριξης της τρέχουσας τουριστικής περιόδου. Ειδικότερα εξετάσθηκαν θέματα συνεργασίας στο πλαίσιο του ΙΜΟ με ιδιαίτερη αναφορά σε επίκαιρα θέματα μείωσης αερίων εκπομπών από τα πλοία, ενώ αντηλλάγησαν απόψεις και βέλτιστες πρακτικές επί θεμάτων ελέγχων πλοίων από το κράτος λιμένα (Port State Control) στη βάση των διεθνών συμβάσεων του ΙΜΟ και του Paris MoU.

Στο πλαίσιο της συνάντησης οι δύο αντιπροσωπείες πραγματοποίησαν επισκέψεις στους λιμένες της Σμύρνης και του Τσεσμέ, όπου και πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τους επικεφαλείς των Αρχών Διαχείρισης των δύο λιμένων και των τοπικών Λιμεναρχών, αποδίδοντας έμφαση στις υφιστάμενες λιμενικές υποδομές αλλά και επιχειρησιακές / διοικητικές διαδικασίες των αρμοδίων αρχών.

Οι διαδοχικές συναντήσεις εργασίας ολοκληρώθηκαν σε ιδιαίτερο θετικό κλίμα με την υπογραφή σχετικών πρακτικών και τις δύο πλευρές να επιβεβαιώνουν την πρόθεση για την ενίσχυση της διμερούς ναυτιλιακής συνεργασίας τους και την ανάπτυξη των θαλασσίων μεταφορών και του θαλασσίου εμπορίου, προς αμοιβαίο όφελος των εθνικών οικονομιών.

Ειδικότερα, συμφωνήθηκε η περαιτέρω στενή παρακολούθηση του συνόλου των θεμάτων ναυτιλιακού ενδιαφέροντος στοχεύοντας στην ομαλή ανάπτυξη του θαλάσσιου εμπορίου, του θαλάσσιου τουρισμού και της «Γαλάζιας Οικονομίας» μεταξύ των δύο κρατών.