Άμεσο ψηφιακό σύστημα φόρτωσης απο την MAERSK

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Άμεσο ψηφιακό σύστημα φόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων θέτει τον άλλο μήνα σε ενέργεια η MAERSK η οποία προχώρησε ένα ακόμη βήμα την ψηφιακή πλατφόρμα με το online spot booking.

Με την εφαρμογή αυτή επιτυγχάνεται η μείωση των «κινήσεων» που απαιτούνταν σε σχέση με προηγούμενη εφαρμογή, η άμεση ανταπόκριση του συστήματος προς τους πελάτες αλλά και η άμεση απάντηση της διαθεσιμότητας. Η τελευταία θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την αποφυγή των overbookings καταστάσεων.