Αναχρηματοδότηση (και) δανείων από τον Όμιλο Attica

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Η ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ενημερώνει ότι ο Όμιλος Attica σύναψε συμβάσεις δανεισμού με πιστωτικά ιδρύματα, συνολικού ύψους Ευρώ 53 εκατ.

Μέρος του δανεισμού, ύψους Ευρώ 43,9 εκατ., διατέθηκε για την αποπληρωμή υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων λήξεως Ιουνίου 2019. Το υπόλοιπο ποσό θα ενισχύσει την ρευστότητα του Ομίλου.