Προσοχή με τις φορολογικές δηλώσεις – Έτοιμη να “μοιράσει” πρόστιμα η ΑΑΔΕ

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Τυπικοί και ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είμαστε με τις φορολογικές δηλώσεις για το 2018, καθώς η ΑΑΔΕ δεν “συγχωρεί” ούτε καθυστερήσεις, ούτε λάθη.

Ήδη το Υπουργείο Οικονομικών έχει δώσει παράταση για την υποβολή των δηλώσεων με καταληκτική ημερομηνία την 29η Ιουλίου.

Από την πλευρά της η ΑΑΔΕ έχει δημοσιοποιήσει σαφείς οδηγίες τόσο για τη συμπλήρωση της δήλωσης, όσο και για τα πρόστιμα που περιμένουν εκείνους που καθυστέρησαν να την υποβάλουν, δεν την υπέβαλαν καθόλου, ή και έχουν κάνει σημαντικά λάθη στο έντυπο E1.

Τα πρόστιμα που θα κληθούν να πληρώσουν οι παραπάνω, αρχίζουν από 100 και φτάνουν τα 500 ευρώ:

Περίπτωση 1: Εάν ο φορολογούμενος δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα ή υποβάλλει ελλιπή φορολογική δήλωση -από την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου- επιβαρύνεται με πρόστιμο ύψους 100 ευρώ.

Περίπτωση 2: Εάν από την υποβολή της εκπρόθεσμης δήλωσης προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου, τότε ο φορολογούμενος επιβαρύνεται, κατ’ αρχήν, με την επιβάρυνση των 100 ευρώ. Εάν, ωστόσο, έχει παρέλθει και η προθεσμία καταβολής του φόρου, τότε επιβαρύνεται και με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Οι τόκοι υπολογίζονται επί του φόρου που προκύπτει με προσαύξηση ύψους 0,73% για κάθε μήνα που παρήλθε από την καταληκτική ημερομηνία καταβολής του φόρου μέχρι την ημερομηνία υποβολής της εκπρόθεσμης δήλωσης.

Περίπτωση 3: Εάν ο φορολογούμενος είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας και από τη δήλωση που υπέβαλε εκπρόθεσμα προκύπτει φόρος προς πληρωμή, τότε η φορολογική Αρχή θα του καταλογίσει πρόστιμο ύψους 250 ευρώ, εφόσον τηρεί απλογραφικά βιβλία. Στην περίπτωση των διπλογραφικών βιβλίων το ίδιο πρόστιμο «εκτοξεύεται» στα 500 ευρώ.