Σωτήρης Θεοφάνης: Η συμβολή της ΟΛΘ ΑΕ στην οικονομία της Βορείου Ελλάδος

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 6 λεπτά

Η περίπτωση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης στην, μετά ιδιωτικοποίησης του εποχή, αποτελεί ένα στοίχημα όχι τόσο για την ανάπτυξη του, γιατί αυτή θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη, όσο περισσότερο για το πως αυτή την ανάπτυξη που φέρνει, θα μπορέσει να την “εκμεταλλευτεί” αποτελεσματικά τόσο η πόλη της Θεσσαλονίκης, όσο και πρώτιστα η τοπική και ακολούθως η εθνική οικονομία της χώρας.

Το σημαντικό αυτό θέμα όμως δεν απασχολεί μόνο την κοινωνία και την τοπική οικονομία της συμπρωτεύουσας, αλλά και αυτή την διοίκηση του Οργανισμού Λιμένα Θεσσαλονίκης η οποία “δηλώνει” ανοικτή στον διάλογο με τους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους της πόλης για την εξεύρεση των βέλτιστων ρεαλιστικών λύσεων μέσο των οποίων η Θεσσαλονίκη μπορεί να αποκομίσει οφέλη και προστιθέμενη αξία από την ανάπτυξη του λιμένα.

Στο θέμα αυτό αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένα Θεσσαλονίκης κ. Σωτήρης Θεοφάνης στην διάρκεια ομιλίας του στο πρόσφατο συνέδριο της Capital Link στην Αθήνα, σκιαγραφώντας το πως επιδρούν οι επενδύσεις στον λιμένα στην οικονομία και στην κοινωνία.

Ο κ. Θεοφάνης έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στο επενδυτικό πρόγραμμα της ΟΛΘ ΑΕ και στην ξεχωριστή σημασία που έχει όχι μόνο για το λιμάνι αυτό καθαυτό, αλλά και για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών δράσεων στην ευρύτερη περιοχή της Β. Ελλάδας, αλλά και της ΝΑ Ευρώπης και της Βαλκανικής, καθώς η δραστηριότητα του λιμανιού εκ των πραγμάτων επιδρά καταλυτικά στην Εφοδιαστική αλυσίδα, στις Εμπορευματικές Μεταφορές, αλλά και στην Βιομηχανία.

Μέσο των επενδύσεων αυτών, που μεταξύ άλλων προβλέπουν και σειρά σημαντικών έργων επέκτασης και εκσυγχρονισμού τόσο των υποδομών, όσο και των ανωδομών του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων της ΟΛΘ ΑΕ, το λιμάνι ανεβαίνει επίπεδα στον κρίσιμο τομέα της εξυπηρέτησης και παροχής υπηρεσιών στις κύριες δια θαλάσσης τακτικές μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων και τα ερωτήματα που αβίαστα προκύπτουν είναι το εξής:

 • Η τοπική οικονομία μπορεί να αντιληφθεί το εύρος και το βάθος αυτής της θετικής προοπτικής και να αναλάβει τις πρωτοβουλίες εκείνες που απαιτούνται ώστε να είναι συμμέτοχη στην προσπάθεια;
 • Η κοινωνία της Θεσσαλονίκης αντιλαμβάνεται τις πολυεπίπεδες προοπτικές που διανοίγονται όχι μόνο για έναν περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων που συνδέονται με τις λιμενικές υπηρεσίες, αλλά και σε άλλους κρίσιμους τομείς, όπως είναι η απασχόληση, η ανάδειξη της Θεσσαλονίκης σε κομβικό σημείο στις μεταφορές των Βαλκανίων, αλλά και της Κεντρικής Ευρώπης, κ.α.

Την συζήτηση αυτή την ανοίγει μεν ο κ. Θεοφάνης, ωστόσο γνωρίζει λόγο της εμπειρίας του ότι είναι μια συζήτηση που αφορά το σύνολο του Ελληνικού λιμενικού τομέα και τις σχέσεις του με την Εθνική οικονομία της χώρας.

Εξίσου σημαντική εξέλιξη προς την κατεύθυνση αυτή, της στενότερης σύνδεσης των λιμένων με την εθνική οικονομία, θα πρέπει να θεωρείτε και η τοποθέτηση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος παρουσιάζοντας πρόσφατα τους βασικούς πυλώνες του σχεδίου του για την αναδιάταξη της οικονομίας της χώρας, μιλώντας για τα λιμάνια, αναφέρθηκε στα πετυχημένα, όπως είπε, μοντέλα εκσυγχρονισμού των λιμένων του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, ως τα μοντέλα εκείνα που θα πρέπει να ακολουθηθούν και για τα υπόλοιπα λιμάνια της Ελλάδος.

Τι προβλέπει το πλάνο επενδύσεων της ΟΛΘ ΑΕ

Ήδη ο Οργανισμός Λιμένα Θεσσαλονίκης έχει εισέλθει στην φάση της υλοποίησης των υποχρεωτικών επενδύσεων του.

Συγκεκριμένα στις 18 Μαρτίου 2019, απεστάλη στο Eλληνικό Δημόσιο, Ειδοποίηση Έναρξης της Πρώτης Επενδυτικής Περιόδου, με την οποία επιβεβαιώνεται η πρόθεση της Εταιρείας, να εκκινήσει εργασίες σχετικά με τις Πρώτες Υποχρεωτικές Επενδύσεις σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η Σύμβαση Παραχώρησης (άρθρο 7.2)

Εντός της πρώτης επενδυτικής περιόδου λοιπόν, η ΟΛΘ Α.Ε. θα πραγματοποιήσει Υποχρεωτικές Επενδύσεις, ύψους 180 εκατομμυρίων ευρώ, που περιλαμβάνουν τις παρακάτω επιμέρους επενδύσεις:

 • Επέκταση της λιμενικής υποδομής του 6ου προβλήτα και συγκεκριμένα:
  • Κατασκευή νέου πρόσθετου κρηπιδώματος μήκους τουλάχιστον 440 μέτρων, εκ των οποίων τουλάχιστον τα 400 μέτρα πρέπει να έχουν ωφέλιμο βάθος -16,5μ. τουλάχιστον.
  • Κατασκευή πρόσθετης χερσαίας ζώνης, πλάτους τουλάχιστον 300 μέτρων, κατά μήκους του παραπάνω νέου κρηπιδώματος.
  • Κατασκευή όλων των συμπληρωματικών έργων υποδομής που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της πλήρους λειτουργικότητας του νέου κρηπιδώματος και της αντίστοιχης χερσαίας ζώνης.
 • Προμήθεια εξοπλισμού του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων και του Σταθμού Χύδην Φορτίου, στον 6ο Προβλήτα.
 • Επενδύσεις γενικής ανάπτυξης λιμένα, περιλαμβανομένων των Έργων Αποκατάστασης του Κτιρίου του Παλαιού Τελωνείου.

Εξάλλου, ήδη εντός της περασμένης περιόδου η ΟΛΘ ΑΕ παρέλαβε και ήδη έχει εντάξη στο δυναμικό της σε πλήρη λειτουργία 12 νέα Straddle Carriers που είχαν παραγγελθεί από τον οίκο Konecranes.

Τι προβλέπει το master plan της ΟΛΘ ΑΕ

Μέσο των επενδύσεων αυτών στόχο είναι αφενός να αντιμετωπισθούν οι υφιστάμενες και οι μελλονικές ανάγκες του λιμένα, ώστε να ανταποκρίνεται με επιτυχία στο λιμενικό ανταγωνισμό (ως προς την ταχύτητα, ασφάλεια και οικονομία των προσφερόμενων υπηρεσιών) ως σημαντικός Λιμένας – Πύλη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, και αφετέρου ο σωστός προγραμματισμός της μελλοντικής εξέλιξης και ανάπτυξης του, σε έναν ορίζοντα εικοσιπενταετίας (έτος 2040).

Η στρατηγική της Ο.Λ.Θ. ΑΕ έχει ως στόχο της, τη βιώσιμη ανάπτυξη των λιμενικών λειτουργιών με την προσφορά νέας χωρητικότητας (capacity), την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο, την εξέλιξή του σε smart port, καθώς και την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της γεωγραφικής θέσης του Λιμένα, με σκοπό ο Λιμένας Θεσσαλονίκης να κατέχει στρατηγική θέση, για τα εμπορεύματα προέλευσης/προορισμού, στο σύστημα των θαλασσίων και συνδυασμένων μεταφορών της Ανατολικής Μεσογείου και της ΝΑ Ευρώπης.

Η συνολική στρατηγική ανάπτυξης του λιμένα, δημιουργούν τις προϋποθέσεις που χρειάζονται για να αναπτυχθεί με την σειρά της τόσο η τοπική οικονομία της Μακεδονίας με επίκεντρο την Θεσσαλονίκη, όσο και να ωφεληθεί πολλαπλά η τοπική κοινωνία της περιοχής.

Αλλά όπως και στο ταγκό, έτσι και στην περίπτωση της ΟΛΘ ΑΕ, χρειάζονται δύο για να πάνε τα πράγματα μπροστά. Και εν προκειμένου ο δεύτερος είναι το Ελληνικό Δημόσιο το οποίο οφείλει να κινηθεί ταχύτερα στην υλοποίηση σειράς έργων υποδομής, όπως η δημιουργία ενός σύγχρονου και αξιόπιστου σιδηροδρομικού δικτύου, που θα απελευθερώσει όλες τις δυνάμεις της συμπρωτεύουσας με “ατμομηχανή” το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Οι αποφάσεις της ΓΣ των μετόχων

Εξάλλου η Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΟΛΘ ΑΕ ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρικής Xρήσης 2018 και αποφάσισε τη διανομή μερίσματος ύψους € 0,57 ανά μετοχή.

Στη Γενική Συνέλευση, όπου εκπροσωπήθηκε το 79,44% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΘ ΑΕ, έγινε παρουσίαση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και των οικονομικών αποτελεσμάτων της Εταιρικής Xρήσης του 2018. Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία, ο κύκλος εργασιών κατέγραψε αύξηση κατά 7,9% το 2018 και ανήλθε σε € 58,5 εκατ. έναντι € 54,2 εκατ. του 2017. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 24,7 εκατ. έναντι € 12,5 εκατ. του 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 98,2%, ενώ μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 17,15 εκατ. έναντι € 7,2 εκατ. του 2017, σημειώνοντας αύξηση 136,8%. Η εικόνα των οικονομικών στοιχείων αντικατοπτρίζει την αύξηση της κίνησης, τόσο στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων, κατά 6%, όσο και στο Συμβατικό Λιμάνι, κατά 4%, αλλά και τη βελτίωση της αποδοτικότητας της λειτουργίας των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού της Εταιρείας.