Ποιες ναυτιλιακές εταιρίες ετοιμάζονται για απαιτήσεις του ΙΜΟ για την μείωση των αερίων το 2050

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 3 λεπτά

Νέα έρευνα του Βρετανικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού Carbon Disclosure Project (CDP) καταγράφει τα μέτρα που ήδη λαμβάνουν 18 από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες του πλανήτη για να πετύχουν τους στόχους του Διεθνούς ναυτιλιακού οργανισμού (ΙΜΟ) για την μείωση των αερίων ρύπων του θερμοκηπίου μέχρι το 2050.

Συγκεκριμένα οι 18 εταιρείες είναι οι εξής : NYK Line , A.P. Moller-Maersk , Mitsui O.S.K, K Line, HMM, Norden , OOIL, U-Ming , Hapag-Lloyd , Wan Hai , Evergreen Marine , COSCO S.H, Yang Ming, Pacific Basin , Teekay , Εuronav , NS United , COSCO S.ET.

Σύμφωνα με την έρευνα υπάρχει ένα σαφές κενό μεταξύ της ανάπτυξης των τεχνολογιών μηδενικών ρύπων και του στόχου του ΙΜΟ για περιορισμό τους στη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Η έρευνα εστιάζει σε τρεις βασικούς τομείς και συγκεκριμένα στους κινδύνους μετάβασης (Transition risks),καθώς εξετάζει την λειτουργική και τεχνική αποδοτικότητα των στόλων και κατά πόσο αυτό επηρεάζει τις αποφάσεις αγοράς πλοίων, τις ευκαιρίες μετάβασης ( Transition opportunities) όπου διερευνώνται οι δραστηριότητες που στοχεύουν στην ενίσχυση των εναλλακτικών καυσίμων και των πολιτικών μείωσης εκπομπών άνθρακα και τέλος την στρατηγική για το κλίμα (Climate governance &strategy rank) που αναλύει τις πολιτικές και δομές που στοχεύουν στην διαχείριση του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής της ανακύκλωσης των πλοίων τις εκπομπές αέριων από τα πλοία τους.

Από την έρευνα προέκυψε ότι ελάχιστες είναι οι εταιρείες που αποδεδειγμένα συνεργάζονται για να διευκολύνουν την ανάπτυξή εναλλακτικών καυσίμων όπως τα βιοκαύσιμα, το υδρογόνο και η αμμωνία καθώς ακόμη δεν προσφέρονται για αξιοποίηση και δεν υπ. Όμως περισσότερες από τις μισές οι 10 από τις 18 ναυτιλιακές εταιρείες με μεγάλους στόλους στους τομείς των εμπορευματοκιβωτίων, χύδην φορτίων και δεξαμενόπλοιων διευκολύνουν ενεργά την ανάπτυξη του LNG ως καυσίμου πλοίων.

Το LNG αναμένεται να διαδραματίσει «σημαντικό ρόλο ως «μεταβατικό καύσιμο» στην προσπάθεια συγκράτησης της μέσης παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας εντός του στόχου των 1,5 ° C που καθορίστηκε στη συμφωνία του Παρισιού.

Επίσης μόνο δύο από τις 18 μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες επιδιώκουν επί του παρόντος καθαρές μηδενικές εκπομπές έως το 2050. Δύο άλλες χρησιμοποιούν “στόχους με βάση την επιστήμη” για τη μείωση των εκπομπών και δύο ακόμη επιδιώκουν να ευθυγραμμίσουν τους στόχους μείωσης των εκπομπών με τους στόχους που τέθηκαν από τον ΙΜΟ το 2018 στην αρχική στρατηγική για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG).

Πάντως τα χαμηλά περιθώρια κέρδους προ τόκων και φόρων (EBIT) καθώς και το υψηλό χρέος προς τα ίδια κεφάλαια (110%) αναφέρθηκαν ως σημαντικές προκλήσεις για την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών.

Επισημαίνεται ακόμη ότι οι 13 από τις 18 εταιρείες θεωρούν ως σημαντικό βραχυπρόθεσμο μέτρο μείωσης των εκπομπών την μείωση ταχύτητας.

Επιπλέον οι 14 από τις 18 εταιρείες θεωρούν ότι η μετασκευή πλοίων θα μπορούσε να είναι μία αποτελεσματική από πλευράς κεφαλαίου στρατηγική προσαρμογής βραχυπρόθεσμα και μέχρι οι νέες τεχνολογίες να καταστούν βιώσιμες.