ΣΕΒ: Μόνο στην Ελλάδα τόσοι φόροι – “Γονάτισαν” ιδιωτικός τομέας & μεσαία τάξη

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 3 λεπτά

Το φαινόμενο της υπερφορολόγησης στην Ελλάδα είναι το αντικείμενο της ειδικής έκθεσης του ΣΕΒ, στην οποία σημειώνεται μεταξύ άλλων ότι ειδικά οι μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα φορολογούνται τόσο, όσο σε καμία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών υπογραμμίζει πως το κράτος “τιμωρεί” σκληρά ειδικά όσους δεν εργάζονται στο Δημόσιο, οι οποίοι έχουν υψηλές δεξιότητες και θέσεις ευθύνης στην αγορά εργασίας:

“Η υπερφορολόγηση μεγιστοποιείται στη μεσαία τάξη και ιδιαίτερα στα εισοδήματα των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα που κατά τεκμήριο έχουν υψηλές δεξιότητες και καταλαμβάνουν θέσεις ευθύνης στην αγορά εργασίας», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σε παραδείγματα που παρουσιάζονται στην έκθεση, προκύπτει ότι στα κρατικά ταμεία μέσω φόρων και εισφορών καταλήγει μέχρι και το 60% του εισοδήματος:

– για καθαρές ετήσιες αποδοχές 20.000 ευρώ το κράτος «αφαιρεί» από τους μισθωτούς, μέσω φόρων και εισφορών, κατά μέσο όρο το 44% από το ποσό που πληρώνει ο εργοδότης. Μόνο 6 ευρωπαϊκές χώρες αφαιρούν περισσότερα

– για καθαρές αποδοχές 40.000 ευρώ «αφαιρείται» μέσω φόρων και εισφορών το 60% του ποσού που πληρώνει ο εργοδότης, κάτι που δεν συμβαίνει σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα

«Οι ποιοτικές αδυναμίες της χώρας και το στρεβλό παραγωγικό μοντέλο που ακολουθεί εδώ και δεκαετίες είναι σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα των κινήτρων που δίνει η δομή του φορολογικού συστήματος και η οποία δεν έχει αλλάξει στα χρόνια της κρίσης. Έτσι, πολλές επιχειρήσεις συνεχίζουν να επιλέγουν τη, μερική έστω, δραστηριοποίηση στην παραοικονομία και σε κλάδους που διευκολύνουν την επιλογή αυτή για να αποφύγουν το πλήρες κόστος της υπερφορολόγησης» σημειώνει ο ΣΕΒ.

Τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους: Εκείνοι που είχαν ετήσιο εισόδημα άνω των 30.000 ευρώ το 2009 ανέρχονταν σε 527.000 φυσικά πρόσωπα, ενώ το 2017 ο αριθμός τους είχε μειωθεί σε 239.000 φυσικά πρόσωπα.

“Η συνέχιση αυτής της κατάστασης δεν είναι βιώσιμη. Αν δεν αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας και αν δε δημιουργήσουμε μια ανταγωνιστική οικονομία, η φορολογητέα ύλη θα συνεχίσει να παραμένει αδύναμη και σταδιακά να διαβρώνεται. Αυτό θα έχει πολύ αρνητικές συνέπειες και για το ασφαλιστικό σύστημα διότι καθώς η χώρα μας γερνάει ταχύτατα, θα αυξάνει η εξάρτηση των δημοσίων εσόδων από μια όλο και στενότερη βάση των καλοπληρωτών φορολογούμενων».

Ο ΣΕΒ προτείνει τέσσερις τομείς στους οποίους πρέπει να επικεντρωθούν οι μειώσεις φόρων:

– να υπάρξει μια σημαντική μείωση των φόρων και ασφαλιστικών εισφορών στη μισθωτή εργασία του ιδιωτικού τομέα,

– να υπάρξει περαιτέρω βελτίωση των επιβαρύνσεων σε επιχειρηματικά κέρδη και διανεμόμενα μερίσματα παράλληλα με τη βελτίωση κρίσιμων παραμέτρων του φορολογικού συστήματος για τις επιχειρήσεις όπως είναι το πλαίσιο μεταφοράς ζημιών και συμψηφισμού τους με μελλοντικά κέρδη, θέματα αποσβέσεων και ζητήματα group taxation

– να υπάρξει εκλογίκευση και εναρμόνιση με το ενωσιακό δίκαιο του πλαισίου των ευθυνών διοικητών επιχειρήσεων.

– να υπάρξει εκλογίκευση των φόρων κατανάλωσης που επιβαρύνουν κρίσιμες εισροές για σημαντικούς κλάδους της οικονομίας, που περιλαμβάνουν τη μεταποίηση, τις ψηφιακές υπηρεσίες, τις μεταφορές επιβατών και τον τουρισμό καθώς και των φόρων επί ακινήτων.