Έρευνα: Οι βουλευτές είναι πιο επιρρεπείς σε ψυχικές παθήσεις

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Το να βρίσκεται κανείς σε υπεύθυνο πόστο στην εργασία του είναι ένας λόγος για να αγχώνεται, καθώς καθημερινά καλείται να λάβει αποφάσεις που ενδεχομένως να επηρεάσουν την εικόνα του στον χώρο εργασίας του, ακόμα και την εικόνα της εταιρείας του.

Όμως όταν γνωρίζεις ότι κάθε σου απόφαση μπορεί να επηρεάσει τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων, οπωσδήποτε το άγχος παίρνει διαφορετικές διαστάσεις. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από νέα βρετανική έρευνα, η οποία έγινε ανώνυμα και μέσω διαδικτύου.

Το συμπέρασμα είναι ότι οι βουλευτές έχουν διπλάσια πιθανότητα να εμφανίσουν προβλήματα ψυχικής υγείας από ό,τι οι άλλοι εργαζόμενοι, αλλά δυσκολεύονται να το παραδεχθούν.

Το ερωτηματολόγια συμπλήρωσαν 146 μέλη του βρετανικού Κοινοβουλίου από τα 650 που έπρεπε κανονικά, που σημαίνει ότι το δείγμα δεν είναι πολύ μεγάλο, όμως το αποτέλεσμα της έρευνας δεν είναι καθόλου παράλογο.

Πάνω από το ένα τρίτο (34%) των βουλευτών δήλωσαν διάφορα προβλήματα ψυχικής υγείας (έναντι 17% του γενικού πληθυσμού), όπως αυξημένα αισθήματα έλλειψης ικανοποίησης από τη ζωή, έλλειψης αξίας του εαυτού, άγχους, κατάθλιψης κ.α. Ένα πρόσθετο 42% των βουλευτών που απάντησαν, κρίθηκε ότι έχουν ψυχική υγεία κάτω του ιδανικού, ενώ μόνο το 24% (ο ένας στους τέσσερις βουλευτές) δεν εμφανίζει καμία ένδειξη προβλήματος ψυχικής υγείας.

Η μελέτη δείχνει ότι οι βουλευτές, σε σχέση με άλλους επαγγελματίες υψηλού εισοδήματος, έχουν χαμηλότερα επίπεδα συγκέντρωσης, περισσότερα προβλήματα αϋπνίας λόγω ανησυχίας, πιο έντονα αισθήματα ότι δεν είναι χρήσιμοι και ικανοί να πάρουν σωστές αποφάσεις κ.α. Επίσης, οι βουλευτές δυσκολεύονται περισσότερο να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα τους, να ξεπεράσουν τις διάφορες δυσκολίες και να απολαύσουν τις καθημερινές δραστηριότητες τους, ενώ νιώθουν αρκετά συχνά δυστυχείς και ανάξιοι.

Ακόμη, αισθάνονται ότι κατά καιρούς πέφτουν θύματα ψυχολογικής βίας και εκφοβισμού μέσα στη Βουλή, ενώ συχνά το πολωτικό και συγκρουσιακό περιβάλλον μέσα στο οποίο εργάζονται, μπορεί να κάνει κακό στην ψυχική υγεία τους. Από την άλλη, φαίνεται πως μια δεύτερη δουλειά έξω από τη Βουλή δεν αυξάνει το επίπεδο του στρες τους.

Οι ερευνητές επεσήμαναν επίσης το χαμηλό βαθμό ανταπόκρισης των μελών του Κοινοβουλίου στην έρευνα (μόνο 22,5%), πιθανώς επειδή οι βουλευτές -παρά την ανωνυμία- φοβούνται το στίγμα, αλλά και το αυτο-στίγμα της ψυχικής νόσου, και δυσκολεύονται να παραδεχθούν (ακόμη και στον εαυτό τους) την αλήθεια για την ψυχική υγεία τους.