Είναι σωστά τα emissions data;

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Θέμα βελτίωσης της αξιοπιστίας των δεδομένων του Ευρωπαϊκού Monitoring, Reporting and Verification (MRV )συστήματος που αναφέρεται στις εκπομπές αέριων ρύπων των πλοίων προέκυψε εξ αιτίας ενός … «τυπογραφικού λάθους» για τα ro-paxes.

Το θέμα της συγκέντρωσης των emissions data αλλά και της ορθής αξιοποίησής τους αποτελεί μία εξαιρετικά «ευαίσθητη πτυχή» του γενικότερου θέματος που ταλανίζει τη ευρωπαϊκή και όχι μόνο ναυτιλία αναφορικά με την συνεισφορά της στα αέρια του θερμοκηπίου.

Η αποκάλυψη του λάθους με τις τιμές συνεισφοράς των ro-paxes στην έκθεση στοιχεία της οποίας είδαν το φώς της δημοσιότητας ήγειρε θέμα δεδομένου ότι σε εξέλιξη είναι οι συζητήσεις σε επίπεδο Ε.Ε. και ΙΜΟ για τα καύσιμα των πλοίων, την απόφαση του 2020 για το θείο κλπ.

Να σημειωθεί ότι και ο ΙΜΟ διαθέτει το σύστημα DCS συλλογής τέτοιων στοιχείων που είναι περιπλοκότερο δεδομένου ότι μερικώς την ευθύνη έχουν και τα κράτη σημαίας για τα στοιχεία.