Κυριακή πάμε εκλογές και Δευτέρα πάμε εκπτώσεις – Αρχίζουν!

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Την Δευτέρα 8 Ιουλίου, την επομένη των εκλογών, αρχίζουν οι θερινές εκπτώσεις και λήγουν το Σάββατο 31 Αυγούστου 2019.

Όπως ενημερώνει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών (ΕΣΑ), τα καταστήματα μπορούν να παραμείνουν προαιρετικά ανοικτά την Κυριακή 14 Ιουλίου 2019, με προτεινόμενο από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών ωράριο λειτουργίας 11:00 – 18:00.

Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο, οι εμπορικές επιχειρήσεις θα πρέπει να προσαρμοστούν σε μια σειρά από οδηγίες:

  • Είναι υποχρεωτική η αναγραφή διπλής τιμής, δηλαδή της παλαιάς (διαγραμμισμένης) και της νέας τιμής όλων των ειδών που πωλούνται με έκπτωση.
  • Είναι επιτρεπτή η  αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης.
  • Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, η επίδειξη του παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επιβάλλεται, οπότε θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη του καταστήματος και σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία.
  • Στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού (από-έως).
  • Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό.
  • Οι καταστηματάρχες θα πρέπει, σε περίπτωση ελέγχου, να είναι σε θέση να αποδείξουν, ότι η παλαιά τιμή πώλησης που αναγράφεται στην πινακίδα, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.