Αυστηροί κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Με την αύξηση της κυκλοφορίας των πατινιών στους δρόμους κυρίως της πρωτεύουσας, έγινε φανερό ότι χρειάζονται κανόνες που αφορούν στη χρήση τους.

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έκανε εισήγηση, η οποία κατατέθηκε στη νεοσύστατη επιτροπή με αντικείμενο τις υπηρεσίες μικροκινητικότητας και περιλαμβάνει ακόμη και πρόστιμα που αγγίζουν τα 400 ευρώ.

Ειδικότερα, η εισήγηση του υπουργείου Υποδομών θέλει στα Ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα (ΕΠΗΟ) να υπάγονται όσα οχήματα κινούνται με ηλεκτροκινητήρα και δεν εμπίπτουν στον ΚΟΚ. Πρόκειται για κινούμενα με ηλεκτροκινητήρα πατίνια, τροχοπέδιλα (rollers), τροχοσανίδες (skate board) και αυτοεξισορροπούμενα οχήματα, δηλαδή οχήματα που βασίζονται σε εγγενή ασταθή ισορροπία και χρειάζονται βοηθητικό σύστημα ελέγχου για να διατηρούν την ισορροπία τους, και στα οποία περιλαμβάνονται μηχανοκίνητα μονόκυκλα οχήματα ή μηχανοκίνητα δίκυκλα οχήματα διπλής τροχιάς. Οι οδηγοί τους θα πρέπει να είναι πάνω από 15 ετών ή άνω των 12 ετών, σε περίπτωση που συνοδεύονται από ενήλικο. Παράλληλα, υποχρεούνται να φορούν κράνος, το οποίο θα είναι δεμένο.

Κατηγορίες

Τα ΕΠΗΟ κατηγοριοποιούνται, ανάλογα με την ταχύτητα κατασκευής τους:

  • Όσα έχουν μέγιστη ταχύτητα τα 6 χλμ./ώρα (θεωρούνται ως πεζοί και μπορούν να κινηθούν ελεύθερα στους χώρους όπου κυκλοφορούν οι πεζοί)
  • Όσα έχουν μέγιστη ταχύτητα μεταξύ 6 χλμ./ώρα και 25 χλμ./ώρα (θεωρούνται ποδήλατα και επιτρέπεται να κυκλοφορούν σε οδούς και χώρους του άρθρου 1 του ν. 2696/99 -ΦΕΚ 57/Α’- «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» που κυκλοφορούν τα ποδήλατα)
  • Όσα υπερβαίνουν την ταχύτητα των 25 χλμ./ώρα. Οι οδηγοί της τελευταίας κατηγορίας θα επιβαρύνονται με πρόστιμο 400 ευρώ σε περίπτωση που κυκλοφορούν εκτός χώρων που επιτρέπεται η κυκλοφορία τους (π.χ. πεζοδρόμια).

Και σήμανση

Παράλληλα, προβλέπεται ειδική σήμανση για τα ΕΠΗΟ. Εκείνα που κινούνται με ταχύτητα έως 25 χλμ./ώρα θα πρέπει να έχουν αυτοκόλλητο διαστάσεων 5×8 εκ. από υλικό ανθεκτικό σε καιρικές συνθήκες τέτοιο, ώστε να καταστρέφεται σε περίπτωση αφαίρεσης/αποκόλλησής του από το ΕΠΗΟ. Το αυτοκόλλητο σήμα επικολλάται στο ΕΠΗΟ από τον οικονομικό φορέα που το εκδίδει και περιέχει κατ’ ελάχιστον την πλήρη επωνυμία του, τη μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα του ΕΠΗΟ και τον κωδικό ταυτοποίησης του οχήματος.