Απαγορεύει τη σημαία με τον Ήλιο της Βεργίνας η κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Αντιδράσεις δημιουργήθηκαν από την πρόθεση της κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας να απαγορεύσει τη χρήση του Ήλιου της Βεργίνας, που αποτέλεσε και την πρώτη σημαία της ανεξαρτησίας της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας, ενώ ο αντιπολιτευτικός Τύπος επικρίνει την πρόθεση αυτής της κυβέρνησης, κάνοντας λόγια για ήττα της χώρας, σε συνδυασμό με πλήρη επικράτηση των ελληνικών θέσεων.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας των Σκοπίων Σλόμποντεν Πέτσατ, τα κυβερνητικά όργανα θα απαγορεύσουν τη δημόσια χρήση του συμβόλου του εμβλήματος των αρχαίων Μακεδόνων που ανακαλύφθηκε στη Βεργίνα, ωστόσο δεν αποκαλύφθηκαν οι λεπτομέρειες για το πώς θα γίνει αυτό.

Στο δημοσίευμα αναγράφεται ότι η σημαία με τον Ήλιο της Βεργίνας θα αφαιρεθεί από όλους τους δημόσιους χώρους και από όλα τα μνημεία που παραπέμπουν στην αρχαία ιστορία και τον πολιτισμό, όπως ακριβώς επισημαίνεται στη Συμφωνία των Πρεσπών.

«Κατά τη συνεδρίασή της, στις 4 Ιουλίου, η κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας υποχρεώνει τη Γενική Γραμματεία να ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τα μνημεία, τις εγκαταστάσεις δημόσιων και άλλων έργων υποδομής που φέρουν τον Ήλιο της Βεργίνας, ένα σύμβολο που είναι μέρος του αρχαίου μακεδονικού πολιτισμού και ανήκει στον ελληνικό πολιτισμό, αφού είναι ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων, ενώ, κυριολεκτικά, πρόκειται για έργο τέχνης.

Επί πλέον η κυβέρνηση έχει αναθέσει στη Γενική Γραμματεία να ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές για την παροχή πληροφοριών που χρησιμοποιείται ή ενσωματώνεται το σύμβολο του Ήλιου της Βεργίνας σε δημόσιους χώρους.

Η παροχή αυτών των πληροφοριών θα πρέπει να γίνει εντός καθορισμένης προθεσμίας που καθόρισε η κυβέρνηση».

Όπως σημειώνεται, η προθεσμία για τη μετονομασία των μνημείων και η αφαίρεση του Ήλιου της Βεργίνας λήγει στις 12 Αυγούστου 2019.