Από Σεπτέμβριο οι ηλεκτρονικές μεταβιβάσεις ακινήτων

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Mε ένα κλικ από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή θα μπορούμε να κάνουμε μεταβίβαση ακινήτων! Εντός του Σεπτεμβρίου και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της ΑΑΔΕ, πρόκειται να τεθεί σε πιλοτική λειτουργία η εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φορολογίας μεταβιβάσεων ακινήτων

Μάλιστα, σχεδιάζεται έως το τέλος του 2019 να  έχει μπει σε τροχιά κανονικότητας και να λειτουργεί πλήρως στο σύστημα TAXISnet η νέα αυτή εφαρμογή. Έτσι, επιτυγχάνεται η διευκόλυνση των φορολογουμένων, ενώ απλοποιείται η διαδικασία, γεγονός που θα βοηθήσει πολύ το real estate. Επιπλέον, συμβάλλει στον αποδοτικότερο έλεγχο των μεταβιβάσεων συνολικά.

Το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις αλλαγές στη διαδικασία μεταβίβασης  καθορίζεται σήμερα, Δευτέρα, σε συνάντηση που θα έχουν ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, με στελέχη της Διεύθυνσης Φορολογίας Κεφαλαίου και με τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος.

Ειδικότερα, οι αγοραστές ακινήτου δεν θα χρειάζεται να επισκέπτονται  την εφορία, για να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς η δήλωση φόρου μεταβίβασης θα συντάσσεται και θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά, στο σύστημα TAXISnet, από τον συμβολαιογράφο, ενώ η διασταύρωση, ο έλεγχος και η επαλήθευση των δηλούμενων στοιχείων θα γίνεται αυτόματα από το σύστημα.

Η διαδικασία θα ολοκληρώνεται από το γραφείο του συμβολαιογράφου και δεν θα απαιτείται η προσέλευση στην εφορία και η προσκόμιση σωρείας δικαιολογητικών. Το μοναδικό δικαιολογητικό που θα απαιτείται να προσκομίσει στον συμβολαιογράφο είναι το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, το οποίο ο συμβολαιογράφος θα το σκανάρει και θα αποστέλλει ηλεκτρονικά στο ΤΑΧΙSnet μαζί με τη δήλωση φόρου μεταβίβασης.

Έτσι, οι δηλώσεις μεταβίβασης θα υποβάλλονται πλέον μόνο μέσω του ΤΑΧΙSnet και οι αναλογούντες φόροι μεταβίβασης, δωρεών – γονικών παροχών, κληρονομιών, θα υπολογίζονται και θα εκκαθαρίζονται αυτόματα.

Με την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή, το σύστημα θα ελέγχει αυτομάτως εάν ο αγοραστής πληροί τις προϋποθέσεις απαλλαγής από τον φόρο μεταβίβασης και δικαιούται την απαλλαγή από τον ΦΜΑ, ελέγχοντας την περιουσιακή του κατάσταση στο έντυπο Ε9, που ήδη έχει υποβάλει.