Πλακιωτάκης: Ποιες είναι οι προτεραιότητες στην Ναυτιλία

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 4 λεπτά

“Η ακτοπλοΐα η οποία συμβάλει καθοριστικά στην συνοχή του Εθνικού μας χώρου, και στην άμβλυνση των αδυναμιών που εμφανίζουν τα νησιά μας έναντι της ηπειρωτικής χώρας απαιτεί οριζόντιες πολιτικές.”.

Aυτό επεσήμανε μεταξύ άλλων, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Ι. Πλακιωτάκης στην ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης κατά τομέα όπου αναφέρθηκε στη ναυτιλιακή, λιμενική και νησιωτική πολιτική.

Ειδικότερα, ο υπουργός ανέφερε τα ακόλουθα:

“Η ακτοπλοϊκή μεταφορά αποτελεί δημόσιο αγαθό που η Πολιτεία οφείλει να την διασφαλίζει τόσο στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, όσο και στον κάθε νησιώτη ξεχωριστά.

Προτεραιότητα μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων μας, θα είναι, η εξέλιξη και αναβάθμιση του υφιστάμενου ακτοπλοϊκού δικτύου, με τον παράλληλο εκσυγχρονισμό του ακτοπλοϊκού στόλου, με γνώμονα πάντα την αξιολόγηση των σύγχρονων μεταφορικών δεδομένων και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θα αντιμετωπίσει από την υποχρεωτική προσαρμογή της στις νέες απαιτήσεις της διεθνούς περιβαλλοντικής νομοθεσία από το 2020 και μετά.

Εν έτει 2019, το Κράτος οφείλει να ασκήσει το συνταγματικό δικαίωμα και υποχρέωση που απορρέει από το άρθρο 101 παρ. 4 του Συντάγματος, κατά το οποίο αναφέρεται ότι «…ο κοινός νομοθέτης και η Διοίκηση, όταν δρουν κανονιστικά, υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών και ορεινών περιοχών, μεριμνώντας για την ανάπτυξη τους».

Δεν αποτελεί πολιτική καινοτομία να μιλάμε για τη διαμόρφωση και υιοθέτηση μιας Δημόσιας Πολιτικής για το Νησιωτικό Χώρο. Είναι συνταγματική επιταγή και αυτό οφείλουμε να κάνουμε.
Αρκεί να θυμόμαστε όλοι μας ότι το 18,7% της συνολικής επιφάνειας του εδάφους της χώρας αποτελείται από νησιά, στα οποία διαμένει πληθυσμός που αντιστοιχεί στο 15,1% του συνολικού πληθυσμού μας.

Να μην ξεχνάμε επιπλέον ότι η θάλασσα, τα νησιά και ο παράκτιος χώρος της Ελλάδος, καθίστανται μοναδικοί πλουτοπαραγωγικοί πόροι για τη χώρα, ενώ περισσότερο από το 25% του ΑΕΠ – με όρους καθαρής παραγόμενης αξίας – προέρχεται από οικονομικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη ναυτιλία, τον τουρισμό και τα άλλα συμπληρωματικά επαγγέλματα.

Στο πλαίσιο των άμεσων προτεραιοτήτων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, είναι το τρίπτυχο «ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ» να αποτελέσει το δομικό στοιχείο της νησιωτικής πολιτικής μας.

Οφείλουμε, ως χώρα και προς όφελος των νησιωτών μας, να διαμορφώσουμε εθνικές θέσεις και να αναλάβουμε πρωτοβουλίες που εναρμονίζουν την εθνική με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή και διεθνή ατζέντα για τις Θαλάσσιες Υποθέσεις και τη Γαλάζια Ανάπτυξη.

Η Νησιωτική Πολιτική της επόμενης περιόδου, επικεντρώνεται στην ενεργοποίηση του κράτους και την αναβάθμιση του συντονιστικού-εποπτικού ρόλου του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την προώθηση του στόχου της «ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» εντός και εκτός Ελλάδος.

Άμεσες προτεραιότητες στον τομέα της Νησιωτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:
• Συντονισμός κατάρτισης Εθνικής Στρατηγική για τη Γαλάζια Ανάπτυξη.
• Προώθηση και συμμετοχή στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής νησιωτικής ατζέντας, σε τομείς όπως η αλιεία, η ενέργεια, οι συνδυασμένες μεταφορές και ο ανταγωνισμός. Η Εδαφική Συνοχή, σύμφωνα με τις επιταγές της Συνθήκης της Λισαβόνας ως έννοια, απασχολεί Κράτη Μέλη της ΕΕ με όμοια ζητήματα περιφερειακών ανισοτήτων και η Ελλάδα οφείλει να συνεργαστεί και να πρωτοστατήσει στον ευρωπαϊκό διάλογο για τα Νησιά για τη διεκδίκηση ειδικών προγραμμάτων χρηματοδότησης.
• Διατήρηση και επέκταση εφαρμογής της ρήτρας Νησιωτικότητας σε υπό ψήφιση νομοσχέδια που αναφέρονται σε τομείς που συνδέονται με τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ειδικά χαρακτηριστικά των νησιών
• Αξιολόγηση και Εξορθολογισμός του Μεταφορικού Ισοδύναμου με παράλληλη υιοθέτηση κινήτρων ή ενισχύσεων για βελτίωση της νησιωτικής ανταγωνιστικότητας. Το αντιστάθμισμα λόγω νησιωτικότητας, θα πρέπει να βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και όχι να δημιουργεί επιδοματικά εξαρτώμενες οικονομίες.
• Προώθηση της διυπουργικής συνεργασίας για θέματα Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και λήψη στοχευμένων θεσμικών και επιχειρησιακών πρωτοβουλιών για την ανάδειξη της «νησιωτικής ατζέντας» στο πλαίσιο της εκπόνησης Εθνικής πολιτικής για το θαλάσσιο χώρο.
• Τέλος, προώθηση σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίηση ΜΕΙΖΟΝΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, με μόχλευση πόρων για την υλοποίηση αναγκαίων έργων ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ υπό το πρίσμα της κυκλικής οικονομίας, ενώ παράλληλα επιδιώκεται η άμεση κινητοποίηση πόρων μέσω ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων για την περίοδο 2021-2027.

Η μονομερής και εν πολλοίς ιδεοληπτική προσέγγιση της προηγούμενης κυβέρνησης στα ζητήματα της ναυτιλίας και της νησιωτικής πολιτικής είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια πολύτιμου χρόνου και ισχύος της χώρας.

Εμείς, όπως το ξεκαθάρισε χθες και ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχουμε την πολυτέλεια, αλλά ούτε επιλέγουμε, την πολιτική της ομφαλοσκόπησης.

Για εμάς ο δρόμος της νέας κανονικότητας και της επαναφοράς της χώρας στο επίκεντρο των εξελίξεων σημαίνει σχέδιο, τόλμη, δημιουργικότητα και πάνω απ΄όλα σκληρή δουλειά.

Η Ελλάδα οφείλει και πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο στην διαμόρφωση της ατζέντας της ναυτιλίας σε παγκόσμιο επίπεδο και είμαι βέβαιος ότι η πατρίδα μας θα διαδραματίσει τον ρόλο που της αναλογεί ως ειρηνική δύναμη προόδου και ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης.