Το σχέδιο δράσης για την Ναυτιλία που ανέπτυξε ο Πλακιωτάκης από του βήματος της βουλής

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 4 λεπτά

Στην βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου κανονιστικού- νομοθετικού πλαισίου που διέπει την ναυτική εκπαίδευση εισάγοντας Νόμο – πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία της στο σύνολό της, προχωρά το ΥΝΝΠ σύμφωνα με τα όσα εξήγγειλε από του βήματος της Βουλής ο υπουργός κ. Ι. Πλακιωτάκης.

Ουσιαστικά η ηγεσία του ΥΝΝΠ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της ναυτικής εκπαίδευσης με προοπτική να βελτιώσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά εκείνα που θα διαδραμματίσουν σημαίνοντα ρόλο στο εθνικό νηολόγιο αλλά και θα βελτιώσουν την δυναμικής της απασχόλησης των καταρτισμένων στελεχών για τη ναυτιλία.

Αναλυτικότερα ο κ. Πλακιωτάκης ανέφερε τα ακόλουθα:
«Ο Ελληνικός εμπορικός στόλος είναι ο μεγαλύτερος στον κόσμο με 4.936 πλοία, χωρητικότητας 390 εκατομμυρίων τόνων dw.
Καλύπτει περίπου το 21% του παγκόσμιου εμπορικού στόλου και το 53% του στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την ίδια ώρα το Ελληνικό νηολόγιο αριθμεί τα 720 πλοία, συνολικής χωρητικότητας 40 εκατ. Τόνων gross, δηλαδή το 15% επι του συνόλου του στόλου των πλοίων που ελέγχουν οι Έλληνες και είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο όγδοος στον κόσμο.

Εξάλλου, οι Έλληνες αυτή την περίοδο ναυπηγούν 223 πλοία συνολικής χωρητικότητας 25 εκατομμυρίων τόνων dw, καλύπτοντας το 13% επι του συνόλου των πλοίων που βρίσκονται υπό κατασκευή.

Πρόκειται ίσως για ιστορικό χαμηλό το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει και να μας κινητοποιήσει.

Συνεπώς είναι πέρα για πέρα ξεκάθαρο ότι το εθνικό νηολόγιο φθίνει συνεχώς, ενώ την ίδια ώρα ο Ελληνόκτητος εμπορικός στόλος αναπτύσσεται – εξίσου – συνεχώς.

Είναι – λοιπόν – εθνικά αναγκαίο και επείγον να ανακοπεί άμεσα και να αναστραφεί η πτωτική πορεία του εθνικού νηολογίου πριν η κατάσταση αυτή εξελιχθεί σε μη αναστρέψιμη, με δραματικές συνέπειες τόσο στην εθνική μας οικονομία όσο και την απασχόληση των Ελλήνων ναυτικών.

Κρίνεται επιτακτική η ανάγκη αναβάθμιση του σε ένα περιβάλλον όπου η ναυτιλία μας καλείται να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις, ένα διεθνές κανονιστικό πλαίσιο πιο σύνθετο, συνεχείς διακυμάνσεις της ναυλαγοράς, προβλήματα στην χρηματοδότηση, εμπορικούς «πολέμους», καθώς και ένα ευρύ πλέγμα νέων περιβαλλοντικών κανονισμών.

Και για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός απαιτείται η ουσιαστική αναβάθμιση του Ελληνικού νηολογίου με βάση τα διεθνή πρότυπα οργάνωσης και λειτουργίας των κυριότερων ανταγωνιστών του.

Κάθε διοικητική πράξη ή δράση που σχετίζεται με το πλοίο και τον Έλληνα ναυτικό πρέπει να απλουστευθεί και αυτή την απλούστευση των διαδικασιών μπορεί να μας την προσφέρει μόνο η πλήρης ψηφιοποίηση του Εθνικού Νηολογίου.
Σε έναν κόσμο που αλλάζει πρέπει ΚΑΙ το Ελληνικό νηολόγιο να οδηγηθεί σε έναν ψηφιακό μετασχηματισμό αναβαθμίζοντας τα – ήδη δεδομένα – ποιοτικά χαρακτηριστικά.
Μόνο έτσι θα επιτύχουμε ένα flag-drain.

Θα ανακόψουμε δηλαδή την έξοδο των πλοίων από το εθνικό νηολόγιο και συνάμα θα δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις εκείνες που θα ανοίξουν τον δρόμο για την επιστροφή των πλοίων των Ελλήνων, πίσω στην Ελληνική σημαία.

Οφείλουμε επίσης να δούμε άμεσα και το εθνικό θεσμικό πλαίσιο της ναυτιλίας, να εξετάσουμε την επάρκειά του, να αξιολογήσουμε την ικανότητά του να ανταποκριθεί στο σύγχρονο ναυτιλιακό γίγνεσθαι, να κωδικοποιήσουμε και να συστηματοποιήσουμε το διάσπαρτο των ναυτιλιακών νομοθετημάτων και να προχωρήσουμε σε καινοτόμες νομοθετικές πρωτοβουλίες, άρρηκτα συνδεδεμένες με τις εξελίξεις που μας περιβάλλουν, όπως για παράδειγμα η παραγωγή ειδικής νομοθεσίας για τις εξορύξεις πετρελαίου στις ελληνικές θάλασσες.

Όμως, το νηολόγιο της νέας εποχής που οραματιζόμαστε δεν είναι αυτοσκοπός.
Εντάσσεται σε μια ολοκληρωμένη ναυτιλιακή πολιτική που λαμβάνει υπόψη της την βελτίωση των όρων απασχολησιμότητα των Ελλήνων ναυτικών καθώς και την αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης.

Μια σύγχρονη ναυτική εκπαίδευση πρέπει να στοχεύει στην παραγωγή στελεχών ικανών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μιας αγοράς εργασίας που επηρεάζεται καθοριστικά και διαρκώς από τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός πρέπει να επαναπροσδιοριστεί το δομικό πλαίσιο της ναυτικής εκπαίδευσης, ώστε να εξαλειφθεί η δυσαναλογία μεταξύ των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας και των αναγκαίων γνώσεων και δεξιοτήτων που χρειάζονται πλέον.

Οφείλουμε να αντιληφθούμε ότι η ναυτική εκπαίδευση συνδέεται άμεσα και καθοριστικά ΟΧΙ ΜΟΝΟ με την διατήρηση ΑΛΛΑ ΚΑΙ την ενίσχυση της τεχνογνωσίας των Ελληνικών χεριών, αυτό που όλοι μας ΚΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΞΩ αναγνωρίζουμε ως «ναυτοσύνη των Ελλήνων».

Άμεσα λοιπόν προχωρούμε :
• Στην βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου κανονιστικού- νομοθετικού πλαισίου που διέπει την ναυτική εκπαίδευση εισάγοντας Νόμο – πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία της στο σύνολό της.
• Στην άμεση ενεργοποίηση και λειτουργία του ΚΕΣΕΝ Νέας Μηχανιώνας στην Μακεδονία.
• Στην ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση του ανθρώπινου κεφαλαίου της ναυτικής μας εκπαίδευσης τόσο σε επίπεδο εκπαιδευτών, όσο και σε επίπεδο εκπαιδευομένων.
Ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης θα προέλθει μέσα από την στήριξη της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολών, την διεθνοποίηση των προγραμμάτων σπουδών και την διασφάλιση σταθερού και έμπειρου εκπαιδευτικού προσωπικού.
Στρατηγική μας επιλογή και κεντρικός στόχος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι μια νέα αρχιτεκτονική του Συστήματος Ναυτικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
Στηρίζουμε ουσιαστικά και επενδύουμε με πράξεις στη βιωσιμότητα, στον εκσυγχρονισμό και στην αναβάθμιση του πυλώνα της ΔΗΜΟΣΙΑΣ Ναυτικής Εκπαίδευσης. Θέλουμε μια ισχυρή ΔΗΜΟΣΙΑ ναυτική εκπαίδευση και θα την πετύχουμε.
Παράλληλα, στόχος μας είναι η εφαρμογή ενός νέου θεσμικού πλαισίου για την ανάδειξη ΚΑΙ του πυλώνα της ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ Ναυτικής Εκπαίδευσης, με γνώμονα πάντοτε την εξυπηρέτηση και το όφελος του Έλληνα ναυτικού και της ελληνικής ναυτιλίας».