Αλλαγές στα τμήματα ελέγχου των εφοριών – Αυστηρά με ραντεβού η προσέλευση των πολιτών

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Αλλάζει πλέον η διαδικασία την οποία πρέπει να ακολουθούν οι φορολογούμενοι προκειμένου να προσέρχονται στα τμήματα ελέγχου των εφοριών.

Από τις 29 Ιουλίου, οι φορολογούμενοι- ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους- θα μπορούν να προσέρχονται στις εφορίες μόνο με ραντεβού για μία εκκρεμή υπόθεσή τους. Αυτό αφορά τα τμήματα ελέγχου, τα ελεγκτικά κέντρα (ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ., ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π.), τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.) και τις υπηρεσίες Ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε). Η νέα διαδικασία αφορά μόνο τα τμήματα ελέγχου και όχι τα υπόλοιπα τμήματα υποδοχής κοινού στις εφορίες.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, εξέδωσε οδηγίες για την καλύτερη και έγκαιρη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων και την αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών. Με βάση αυτές, η προσέλευση από τη Δευτέρα (29/7) η προσέλευση θα γίνεται αφού προηγηθεί επικοινωνία με το Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης (γραμματεία) των συγκεκριμένων υπηρεσιών, ώστε να καθορίζεται ο χρόνος συνάντησης με τα αρμόδια για το θέμα στελέχη τους.

Η επικοινωνία αυτή μπορεί να πραγματοποιείται μέσω αιτήματος, το οποίο υποβάλλεται αυτοπροσώπως στην αρμόδια υπηρεσία ή αποστέλλεται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, φαξ). Στη συνέχεια, ο ενδιαφερόμενος θα πηγαίνει στη γραμματεία της υπηρεσίας, όπου θα του δίνουν κάρτα με την ένδειξη «επισκέπτης», την οποία θα φέρει καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του στην υπηρεσία. Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των φορολογουμένων πρέπει να φέρουν μαζί τους τα σχετικά νομιμοποιητικά τους έγγραφα.

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ επεξεργάζεται μια σύγχρονη ηλεκτρονική υπηρεσία για τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση των επισκέψεων των φορολογουμένων στις κατά αρμοδιότητα ελεγκτικές φορολογικές υπηρεσίες, μέσω της ανάπτυξης διαδικτυακής εφαρμογής (web based application), στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης των διαδικασιών και της αναβάθμισης των υποδομών και του εξοπλισμού της.