Υπερκαλύφθηκε η έκδοση για το ομόλογο της Attica Group

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Υπερδιπλάσιες, σε σχέση με το ζητούμενο ποσό, ήταν οι προσφορές για την ομολογιακή έκδοση της Attica Group, με την τελική απόδοση να διαμορφώνεται στο 3,40% μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς.

Το επιτόκιο των ομολογιών ήταν 3,4% και η τιμή διάθεσης ανήλθε στα 1.000 ευρώ για κάθε ομολογία, ήτοι 100% της ονομαστικής της αξίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, διατέθηκαν συνολικά 175.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της εταιρείας με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ εκάστη με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους €175 εκατ.

Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €375,6 εκατ.

Οι Ομολογίες κατανεμήθησαν ως εξής: α) 117.000 Ομολογίες (66,86% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθησαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και β) 58.000 Ομολογίες (33,14% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθησαν σε Ειδικούς Επενδυτές.