Ευρωκαμπάνα για δύο μονάδες της ΔΕΗ

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Διορία δύο μηνών για να αλλάξει το καθεστώς λειτουργίας στις μονάδες της ΔΕΗ Αμυνταίου και Καρδιάς έδωσαν οι Βρυξέλλες στην Ελλάδα.

Η Κομισιόν εξέδωσε προειδοποιητική οδηγία στην οποία εκφράζεται η ανησυχία ότι η Ελλάδα δεν προστατεύει τους πολίτες της από την επιβλαβή ατμοσφαιρική ρύπανση που προκαλούν οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ, όπως απαιτείται από την ευρωπαική νομοθεσία για τις βιομηχανικές εκπομπές ρύπων.

Σύμφωνα με την ευρωπαική νομοθεσία, τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να επιτρέπουν σε παλαιότερες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής να συνεχίσουν να λειτουργούν υπό προϋποθέσεις, με τον όρο ότι προβλέπεται αυστηρή και χρονικά περιορισμένη εξαίρεση. Η Ελλάδα έχει επιτρέψει την παρέκκλιση των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής του Αμύνταιου και της Καρδιάς  παρά το γεγονός ότι οι εν λόγω μονάδες δεν πληρούν τους όρους της οδηγίας.

Επιπλέον, η Επιτροπή εξέφρασε επίσης την ανησυχία της για το γεγονός ότι η ελληνική νομοθεσία τροποποιήθηκε προκειμένου να χορηγούνται τέτοιες παρεκκλίσεις, κάτι που δεν συνάδει με το δίκαιο της ΕΕ. Η Ελλάδα έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.