Τι αλλάζει στη διαδικασία χορήγησης συντάξεων χηρείας

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 3 λεπτά

Η κατάργηση των ηλικιακών κριτηρίων και η προϋπόθεση πενταετούς γάμου είναι μερικές από τις αλλαγές που προωθούνται για τη χορήγηση των συντάξεων χηρείας όπως  ανακοίνωσε ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Υπενθυμίζεται ότι σε συνάντηση που είχε ο υφυπουργός Εργασίας Νότης Μηταράκης με το προεδρείο του Συλλόγου ΑΞΙΑ, επισημάνθηκε ότι οι αναπροσαρμοσμένες – αυξημένες συντάξεις χηρείας θα ξεκινήσουν να καταβάλλονται από τα τέλη Οκτωβρίου.

Οπως αναφέρει ο ΕΦΚΑ, η σύνταξη χηρείας χορηγείται λόγω θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλισμένου, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει το χρόνο ασφάλισης που απαιτείται για τη συνταξιοδότησή του εξ ιδίου δικαιώματος ή ανικανότητας.

Με τις νέες διατάξεις, η σύνταξη χηρείας καταβάλλεται πλέον σε αυτούς τους δικαιούχους ανεξάρτητα από την ηλικία τους, μέχρι το τέλος του μήνα κατά την οποία πληρούνται οι προϋποθέσεις λήξης του δικαιώματος συνταξιοδότησης, λόγω θανάτου των προσώπων αυτών, ήτοι:

– με το θάνατο του δικαιούχου,
– με τη σύναψη γάμου του ή συμφώνου συμβίωσης.

Οι προϋποθέσεις για τις συντάξεις χηρείας σε τέκνα

Σύμφωνα με την ΕΦΚΑ, η σύνταξη (χηρείας) χορηγείται σε τέκνα θανόντος ασφαλισμένου, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει το χρόνο ασφάλισης που απαιτείται για τη συνταξιοδότησή του εξ ιδίου δικαιώματος ή ανικανότητας ή συνταξιούχου (νόμιμα, τα νομιμοποιηθέντα, αναγνωρισθέντα, υιοθετηθέντα και όσα εξομοιώνονται με αυτά), υπό τους όρους να είναι άγαμα και να μην έχουν συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας τους.

Ο ΕΦΚΑ επισημαίνει ότι προς τα άγαμα τέκνα κρίνεται ότι εξομοιώνονται και τα διαζευγμένα και, επομένως, αποτελούν δικαιοδόχα πρόσωπα, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν τελέσει άλλον γάμο. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, καταργείται η προϋπόθεση φοίτησης των τέκνων ασφαλισμένου ή συνταξιούχου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους.

Στην περίπτωση αυτή, η λήξη του δικαιώματος επέρχεται στο τέλος του μήνα:

– θανάτου του δικαιούχου,
– κατά τον οποίο ο δικαιούχος συνάπτει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης.

Η σύνταξη εξακολουθεί να καταβάλλεται στα τέκνα και μετά τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας μόνο στην περίπτωση που κατά το χρόνο του θανάτου του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου είναι άγαμα και ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία, εφόσον η ανικανότητά τους επήλθε, πριν από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους. Στην περίπτωση αυτή, η λήξη του δικαιώματος επέρχεται για τους ίδιους ως άνω λόγους, καθώς και στο τέλος του μήνα κατά τον οποίο, σύμφωνα με την εκτίμηση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής, δεν υφίσταται πλέον ανικανότητα για την άσκηση κάθε βιοποριστικής εργασίας.

Τέλος μεε τις ίδιες διατάξεις, ο ΕΦΚΑ καθορίζει πλέον τα τρία έτη ελάχιστης διάρκειας γάμου/συμφώνου συμβίωσης από τη σύναψή τους μέχρι την ημερομηνία θανάτου ως προϋπόθεση για την αναγνώριση δικαιώματος χορήγησης σύνταξης χηρείας σε επιζώντα σύζυγο ή στο έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα ίσχυε η ελάχιστη διάρκεια πέντε ετών για γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης.

Να σημειωθεί ότι για τον επιζώντα σύζυγο/έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης, το ποσοστό της σύνταξης χηρείας που δικαιούται, καθορίζεται πλέον στο 70% επί του ποσού της σύνταξης το οποίο δικαιούτο ή είχε χορηγηθεί σε σύζυγο που απεβίωσε.