Αναστολή κατασχέσεων, ακόμα και αυτών που έχουν ήδη ξεκινήσει!

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Αναστολή των κατασχέσεων για περισσότερους από 1,2 εκατομμύριο οφειλέτες της εφορίας, προσφέρει πλέον η ρύθμιση των 120 δόσεων. Όσοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στη ρύθμιση, αυτομάτως γλιτώνουν τις κατασχέσεις και όλα τα τυχόν άλλα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης.

Αναλυτικότερα, περισσότερες και μικρότερες δόσεις για πάνω από 2 εκατομμύρια μικροοφειλέτες της εφορίας και ισχυρά κίνητρα στις επιχειρήσεις για να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε έως 120 δόσεις με γενναίο κούρεμα προσαυξήσεων και τόκων προβλέπει το άρθρο 2 του φορολογικού νομοσχεδίου με τις αλλαγές στη ρύθμιση των 120 δόσεων που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Με στόχο το νέο σχήμα να προσελκύσει όσο το δυνατόν περισσότερους από τα 3,8 εκατομμύρια οφειλέτες της εφορίας, αλλά και να εισρεύσουν στα κρατικά ταμεία περισσότερα έσοδα κατά τους πρώτους μήνες της ρύθμισης, το υπουργείο Οικονομικών δίνει έξτρα μπόνους στις επιχειρήσεις που θα επιλέξουν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους σε έως και 36 μηνιαίες δόσεις.

Στις περιπτώσεις αυτές, προβλέπεται κούρεμα προσαυξήσεων και τόκων που ξεκινάει από 75% εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 25 έως και 36 δόσεις, ανεβαίνει στο 80% για 13 έως 24 δόσεις, αυξάνεται στο 85% στην περίπτωση ρύθμισης της οφειλής σε 5 έως 12 δόσεις για να φθάσει στο 95% για όσους επιλέξουν το σχήμα των δυο έως τεσσάρων μηνιαίων δόσεων.

Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης της οφειλής, οι επιχειρήσεις κερδίζουν πλήρη απαλλαγή κατά 100% από τόκους και προσαυξήσεις. Αντίθετα τα νομικά πρόσωπα που θα επιλέξουν να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε περισσότερες από 36 μηνιαίες δόσεις θα έχουν μικρότερο κούρεμα στις προσαυξήσεις που δεν υπερβαίνει το 45%. Μάλιστα για όσους επιλέξουν το σχήμα των 120 δόσεων θα έχουν έκπτωση μόλις 10%.

Η ρύθμιση συνοδεύεται με ένα ακόμη μπόνους.

Εφόσον ο οφειλέτης προκαταβάλει ποσό τουλάχιστον διπλάσιο της μηνιαίας δόσης του προγράμματος της ρύθμισης που έχει επιλέξει χορηγείται σε αυτόν ισόποση απαλλαγή επί των συνολικών προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.

Με τη νέα διάταξη η ελάχιστη μηνιαία δόση μειώνεται από 30 ευρώ στα 20 ευρώ, το επιτόκιο μειώνεται στο 3% από 5% και ισχύει για όλες τις ανεξόφλητες δόσεις της ρύθμισης μετά την παρέλευση διμήνου από τη δημοσίευση του νόμου.

Το σημαντικότερο. Παγώνουν κατασχέσεις και αναγκαστικά μέτρα. Έτσι, όσοι έχουν ήδη υπαχθεί στη ρύθμιση έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στη νέα βελτιωμένη ρύθμιση, ενώ ρυθμίζονται και οφειλές που βεβαιώνονται εντός του 2019 μέχρι την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής και αφορούν σε υποχρεώσεις ετών, υποθέσεων και περιόδων μέχρι και 31.12.2018.