Εκτόξευση κερδών για την Costamare

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Η Costamare, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης εταιρεία κατέγραψε προσαρμοσμένα κέρδη ύψους $26,2 εκατ. ή $0,23/μετοχή και $39,8 εκατ. ή $0,35/μετοχή κατά το β’ τρίμηνο και α’ εξάμηνο του 2019, αντίστοιχα.

Να σημειωθεί, ότι το β΄ τρίμηνο του 2018 η Costamare κατέγραψε προσαρμοσμένα κέρδη ύψους $10,47 εκατ.

Παράλληλα, στην ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρεται ότι κατά το β΄ τρίμηνο εξασφαλίστηκαν συμφωνίες χρηματοδότησης συνολικού ύψους $460 εκατ. τόσο για την αναχρηματοδότηση πλοίων όσο και για την εγκατάσταση scrubbers σε πέντε πλοία της.

Σε ό,τι αφορά τις ναυλώσεις, η Costamare προχώρησε σε συμφωνίες για 18 containerships της κατά το προαναφερθέν χρονικό διάστημα.

Με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Costamare, o κ. Γρηγόρης Ζήκος, CFO της εταιρείας, σημείωσε ότι κατά το Q2 η εταιρεία σημείωσε κερδοφόρα πορεία, με τα κέρδη ανά μετοχή να υπερδιπλασιάζονται σε σχέση με πέρυσι. Ο ίδιος, τέλος, τόνισε ότι οι ναύλοι για τα μεγαλύτερα containerships πήραν την ανιούσα, απόρροια της μειωμένης προσφοράς πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, τα οποία για την εγκατάσταση scrubbers καλούνται να μείνουν εκτός μεταφορικής υπηρεσίας για κάποιο χρονικό διάστημα.

, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης εταιρεία, κατέγραψε προσαρμοσμένα κέρδη ύψους $26,2 εκατ. ή $0,23/μετοχή και $39,8 εκατ. ή $0,35/μετοχή κατά το β’ τρίμηνο και α’ εξάμηνο του 2019, αντίστοιχα. Να σημειωθεί, ότι το β΄ τρίμηνο του 2018 η Costamare κατέγραψε προσαρμοσμένα κέρδη ύψους $10,47 εκατ.

Παράλληλα, στην ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρεται ότι κατά το β΄ τρίμηνο εξασφαλίστηκαν συμφωνίες χρηματοδότησης συνολικού ύψους $460 εκατ. τόσο για την αναχρηματοδότηση πλοίων όσο και για την εγκατάσταση scrubbers σε πέντε πλοία της.

Σε ό,τι αφορά τις ναυλώσεις, η Costamare προχώρησε σε συμφωνίες για 18 containerships της κατά το προαναφερθέν χρονικό διάστημα.

Με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Costamare, o κ. Γρηγόρης Ζήκος, CFO της εταιρείας, σημείωσε ότι κατά το Q2 η εταιρεία σημείωσε κερδοφόρα πορεία, με τα κέρδη ανά μετοχή να υπερδιπλασιάζονται σε σχέση με πέρυσι. Ο ίδιος, τέλος, τόνισε ότι οι ναύλοι για τα μεγαλύτερα containerships πήραν την ανιούσα, απόρροια της μειωμένης προσφοράς πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, τα οποία για την εγκατάσταση scrubbers καλούνται να μείνουν εκτός μεταφορικής υπηρεσίας για κάποιο χρονικό διάστημα.