Συγκροτείται επιτροπή για τη διαφύλαξη της αυθεντικότητας του Ταινιοδρόμου

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Στην αναλυτική παρουσίαση της αυτοψίας που  πραγματοποιήθηκε στον Ταινιόδρομο στο λιμάνι του Πειραιά, προχώρησε το υπουργείο Πολιτισμού, μετά την αυτοψία που διενεργήθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι συστήνεται επιτροπή προκειμένου  να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την διαφύλαξη της αυθεντικότητας του μνημείου.

Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε το υπουργείο, η  αυτοψία που  έγινε σχετικά με την κατάρρευση μέρους του ταινιοδρόμου του εργοστασίου Λιπασμάτων, στο φανάρι της εισόδου του λιμένα Πειραιά (Μώλος Κράκαρη) λόγω του πρόσφατου σεισμού, απέδωσε μακροσκοπικά τα εξής ευρήματα:

Τμήμα Α: Λόγω του σεισμού έπεσαν μικρά τμήματα σκυροδέματος από δυο υποστυλώματα  τα οποία είχαν διαρραγεί λόγω οξείδωσης του οπλισμού.

Τμήμα Β:

  1. Από τα 27 υποστυλώματα κατέρρευσαν τα τελευταία 8 που χωροθετούνται προς το Γ τμήμα. Στα υποστυλώματα που απέμειναν στο τμήμα Β σημειώθηκαν αλλού μικρότερες και αλλού μεγαλύτερες καταπτώσεις. Είχαν, επίσης, διαρραγεί λόγω οξείδωσης του οπλισμού.
  2. Η παθολογία αυτή σημειώνεται σε ποσοστό 50% των υποστυλωμάτων που απέμειναν.
  3. Κακή φαίνεται ότι ήταν και η συνάφεια υποστυλώματος -οπλισμού λόγω της οξείδωσης.
  4. Έχει σημειωθεί και κατάπτωση σε μία πλάκα στέγασης του ταινιοδρόμου ανάμεσα στο 15ο και 16ο  υποστύλωμα.

Τμήμα Γ: Δεν παρατηρήθηκε πρόσθετη παθολογία από τον σεισμό. Η κατάπτωση τμημάτων σκυροδέματος από δυο υποστυλώματα οφείλεται στην οξείδωση του οπλισμού.

Η αναβίωση του ταινιοδρόμου των Λιπασμάτων, αποτελεί το ισχυρότερο τοπόσημο στην είσοδο της βιομηχανικής ζώνης στο λιμάνι του Πειραιά επειδή ανακαλεί τη συλλογική μνήμη της κοινωνίας που τον δημιούργησε. Επιβάλλεται η αναβίωση του Μώλου του Κράκαρη και του ταινιοδρόμου  των Λιπασμάτων.

Ως εκ τούτου συγκροτείται Επιτροπή του άρθρου 41 του Ν.3028/2002, ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την διαφύλαξη της αυθεντικότητας του μνημείου.