Συνεργασία Nova και MediaMarkt για τη δημιουργία νέου περιβάλλοντος Private Cloud

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Σε συνεργασία προχώρησε ο πάροχος υπηρεσιών επικοινωνίας και ψυχαγωγίας στην Ελλάδα, η  Nova,  με τη εταιρεία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών MediaMarkt.

Στόχος της συνεργασίας είναι η αύξηση της λειτουργικότητας και της υπηρεσιακής συνέχειας της MediaMarkt μέσω της δημιουργίας ενός νέου, ιδιόκτητου Private Cloud περιβάλλοντος.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το έργο περιλαμβάνει τη διασύνδεση των καταστημάτων της MediaMarkt στην Ελλάδα, μέσω κυκλωμάτων οπτικών ινών, σε ένα κοινό ιδεατό LAN συνδεδεμένο μέσω MPLS VPN σε πολλαπλά γεωγραφικά σημεία.

Με αυτόν τον τρόπο, όλα τα καταστήματα της MediaMarkt επικοινωνούν μέσω προστατευμένων κυκλωμάτων σε ένα private MPLS δίκτυο για να διασυνδεθούν με τις  κεντρικές και Disaster Recovery(DR) υποδομές, έχοντας τη δυνατότητα να λειτουργούν απρόσκοπτα, ακόμα και στην περίπτωση που κάποιο κομβικό σημείο της εταιρείας, που υποστηρίζει τις ηλεκτρονικές της υπηρεσίες, υποστεί οποιαδήποτε απώλεια.

Η διασφάλιση της υπηρεσιακής συνέχειας αποτελεί βασικό πυλώνα των υπηρεσιών της  MediaMarkt σε παγκόσμιο επίπεδο, διατηρώντας δίκτυο καταστημάτων και αντίστοιχες διαδικασίες σε 14 χώρες. Η λύση που επιλέχτηκε βασίστηκε στις σύγχρονες υποδομές, το ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών και την εμπειρία της Nova στο σχεδιασμό και την παροχή εξειδικευμένων τηλεπικοινωνιακών λύσεων για εταιρικούς πελάτες.

Η Nova, συμβάλλει στην ανάπτυξη της επιχείρησης και στην εξυπηρέτηση των διαρκώς μεταβαλλόμενων αναγκών της, ως ο πάροχος που προσφέρει εξειδικευμένες και τεχνολογικά προηγμένες λύσεις, με δίκτυο και εξοπλισμούς νέας γενιάς.