Ηλεκτρονική παρακολούθηση στις συναλλαγές υποχρεωτικά από το 2020

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ 2 λεπτά

Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί από τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, από κοινού με τον αρμόδιο για τα φορολογικά θέματα υφυπουργό Απόστολο Βεσυρόπουλο και τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργο Πιτσιλή η είσοδος στη ηλεκτρονική εποχή στις συναλλαγές των επιτηδευματιών μεταξύ τους, αλλά και με την εφορία με το σύστημα των«ηλεκτρονικών βιβλίων»

Με τη μετάβαση στη νέα ηλεκτρονική εποχή καταργούνται οριστικά τα παραδοσιακά τιμολόγια και βιβλία και όλες οι λογιστικές εγγραφές επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών δεν θα φυλάσσονται πλέον μόνον στα λογιστήριά τους, αλλά θα αποστέλλονται και θα διασταυρώνονται on line στις βάσεις δεδομένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει ξεκινήσει τις πρώτες δοκιμές και βρίσκεται πλέον σε υψηλό επίπεδο ετοιμότητος για την μετάβαση στο νέο καθεστώς. Πιλοτικά καταρχάς, βάζει σε εφαρμογή -από τον Οκτώβριο πιθανότατα- την πλατφόρμα υποδοχής των φορολογικών στοιχείων που θα εκδίδονται ηλεκτρονικά. Από το 2020 το νέο σύστημα γίνεται υποχρεωτικά καθεστώς για όλους και καμία δαπάνη δεν θα αναγνωρίζεται προς έκπτωση εάν δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο ηλεκτρονικό τιμολόγιο.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν σε επιτελείς των ΔΟΥ όλης της χώρας, η ΑΑΔΕ έχει σχεδιάσει ήδη την ηλεκτρονική εφαρμογή, στην οποία θα καταχωρούνται τα τιμολόγια που θα εκδίδονται. Το σχέδιο βρίσκεται ήδη σε ώριμο στάδιο και αρχικά θα υποχρεώνει τους εκδότες να αναρτούν ηλεκτρονικά τα τιμολόγια για τις πωλήσεις τους. Ταυτόχρονα όμως, θα ενημερώνεται στο Taxisnet αυτομάτως και η μερίδα των τιμολογίων του λήπτη (αγοραστή) των υπηρεσιών. Έτσι θα μπορούν να εντοπίζονται και «ύποπτες» συναλλαγές ή κινήσεις ανά περίοδο, ή και ανά ημέρα ακόμη!

Οι επιτηδευματίες θα συνδέονται στο περιβάλλον Τaxisnet όπου:

– θα βλέπουν μια ειδική φόρμα στην οποία θα καταχωρούν λεπτομερώς ένα προς ένα όλα τα τιμολόγια εσόδων τους από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών.
– θα εμφανίζεται και μια αντίστοιχη φόρμα στην οποία θα καταχωρούνται αναλυτικά οι δαπάνες της επιχείρησης.
– η ηλεκτρονική εφαρμογή θα υπολογίζει αυτόματα το άθροισμα εσόδων και δαπανών αναλυτικά, για κάθε μήνα ή τρίμηνο και για το σύνολο του έτους ή της χρήσης.

Στις σχετικές στήλες θα αναγράφονται ο ΑΦΜ του αντισυμβαλλόμενου, τα έσοδα ή τα έξοδα, ο ΦΠΑ που αναλογεί, οι αποσβέσεις, οι παρακρατούμενοι φόροι (π.χ. μισθωτών υπηρεσιών), τα τέλη χαρτοσήμου και άλλοι φόροι ή τέλη.