Αλλαγές στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο προωθεί η κυβέρνηση

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Αλλαγές στο νομοσχέδιο για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο προτίθεται να επιφέρει το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με σκοπό την ανάθεση των ελέγχων πληρότητας και νομιμότητας των μεγάλων εταιρειών στους λίγους και γνωστούς ορκωτούς ελεγκτές, στις λεγόμενες Big Four (EY, Deloitte, ΚPMG, PwC).

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Άδωνις Γεωργιάδης ετοιμάζεται να καταθέσει στη Βουλή σχέδιο νόμου που μεταφέρει ελεγκτικές αρμοδιότητες και εκτελεστική εξουσία για τις εταιρείες από τις Περιφέρειες στα Επιμελητήρια.

Στο σχέδιο νόμου θα προβλέπεται η ανάθεση των αρμοδιοτήτων ελέγχου πληρότητας και νομιμότητας για εταιρείες με κύκλο εργασιών άνω των 40 εκατ. ευρώ στις μεγάλες ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες (ορκωτούς λογιστές). Για τις υπόλοιπες εταιρείες, ο έλεγχος πληρότητας και νομιμότητας, όπως και η επιβολή προστίμων για μη καταχωρίσεις εταιρικών πράξεων στο ΓΕΜΗ μεταφέρονται από τις Περιφέρειες στα Επιμελητήρια.

Η πρόθεση αυτή του υπουργείου να δώσει τους ελέγχους των μεγάλων εταιρειών στους ορκωτούς λογιστές βρίσκεται ακόμη σε φάση διαβούλευσης με τα Επιμελητήρια και άλλους φορείς προκειμένου να αποσαφηνιστεί αν η επιδιωκόμενη μεταφορά της εποπτείας επηρεάζει την ανεξάρτητη και αντικειμενική λειτουργία του ηλεκτρονικού ΓΕΜΗ.

Το νομοσχέδιο για το ΓΕΜΗ προβλέπει ουσιαστικά ότι πλέον οι ισολογισμοί των εταιρειών, οι οικονομικές καταστάσεις, οι αλλαγές στα διοικητικά συμβούλια κ.ο.κ. δεν θα εγκρίνονται από συγκεκριμένες διευθύνσεις, αλλά μόνο από το ΓΕΜΗ.