Χ. Θεοχάρης: Αυστηροί έλεγχοι σε πισίνες ξενοδοχείων

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Τα τελευταία τραγικά περιστατικά με τους πνιγμούς τουριστών σε ξενοδοχειακές μονάδες της χώρας οδήγησαν τον υπουργό Τουρισμού να δώσει εντολή, για εντατικοποίηση των ελέγχων σε κολυμβητικές δεξαμενές εντός τουριστικών καταλυμάτων.

Ο κ. Θεοχάρης ζήτησε από όλους τους αρμόδιους να διενεργήσουν στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους ελέγχους νομιμότητας λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών που λειτουργούν σε τουριστικά καταλύματα (κύρια και μη κύρια) είτε διαθέτουν άδεια λειτουργίας είτε έχουν γνωστοποιήσει την λειτουργία τους, σε εφαρμογή των υπ’ αριθμ. 8592 και 7888/2017 κ.υ.α. Ιδιαίτερη έμφαση, όπως επισήμανε ο υπουργός, θα πρέπει να δοθεί στα  μέτρα ασφαλείας και την παρουσία επόπτη ασφαλείας, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.