Το άλλοτε στρατηγείο της ΝΔ στη Ρηγίλλης γίνεται ξενοδοχείο

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Στην ξενοδοχειακή εταιρεία Τhe Margi A.E. θα ενοικιαστεί για 50 χρόνια το ιστορικό κτήριο της Ρηγίλλης 18, ιδιοκτησίας του Ιδρύματος «Βοτανικός Κήπος Ιουλίας και Αλεξάνδρου Ν. Διομήδους», που στέγασε τα γραφεία της ΝΔ επί σειρά ετών με  στόχο  να μετατραπεί σε πολυτελές ξενοδοχείο.

To επενδυτικό πρόγραμμα για την ανακατασκευή του κτιρίου θα ανέλθει σε 1,68 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ. Το μηνιαίως καταβλητέο μίσθωμα θα είναι ύψους 16.000 ευρώ, πλέον χαρτοσήμου για την πρώτη πενταετία.

Μετά την πενταετία το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως βάσει του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, όπως αυτός αρμοδίως καθορίζεται συν 1% επί του μισθώματος.

Για τη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν πίνακα προσφοράς 50ετιας για την αναπροσαρμογή του μισθώματος με διάκριση ανά πενταετία, λαμβάνοντας υπόψη την μισθωτική αξία του ακινήτου μετά την ανακαίνιση και με διαπραγμάτευση του μισθώματος μετά από 20 έτη. Ο χρόνος αποπεράτωσης του έργου υπολογίζεται σε 18 μήνες.