Εγκρίθηκαν δύο νέες πλωτές εξέδρες στη Μύκονο

Χρόνος ανάγνωσης ⏰ < 1 λεπτό

Νέες πλωτές εξέδρες εγκρίθηκαν από τους αρμόδιους φορείς, για να τοποθετηθούν  σε θαλάσσιες περιοχές της Μυκόνου.

Ειδικότερα, η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων,  ενέκρινε την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στο Καλαμοπόδι της Μυκόνου, για λογαριασμό της εταιρείας  CAVO PARADISO S.A.

Η πλωτή  εξέδρα, επιφάνειας 75,81 τ.μ. με χρήση διαδρόμου σύνδεσης διαστάσεων 10,43 τ.μ., θα χρησιμοποιηθεί για εποχιακή χρήση μέχρι έξι μηνών, για την προσωρινή πρόσδεση σκαφών.

Δεν επιτρέπεται η χρήση της πλωτής εξέδρας για εγκατάσταση και λειτουργία εστιατορίων ή κέντρων αναψυχής, ούτε δύναται να εξυπηρετεί θέσεις μόνιμου ελλιμενισμού σκαφών ή διαφημιστικούς σκοπούς.

Παράλληλα, η ίδια ως άνω αρχή ενέκρινε την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Ιωάννη στη Μύκονο, μπροστά από το ξενοδοχείο SAINT JOHN HOTEL VILLAS & SPA, για λογαριασμό της εταιρείας ΑΧΙΝΟΠΟΔΙ Α.Ε.

Η εν λόγω πλωτή εξέδρα, επιφάνειας 51,70 τ.μ., με χρήση διαδρόμου σύνδεσης διαστάσεων 10,00 τ.μ., τοποθετείται για εποχιακή χρήση έως 6 μηνών, για την προσωρινή πρόσδεση σκαφών.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών τοποθέτησης και κατά τη χρήση της πλωτής εξέδρας, θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας, προστασίας του περιβάλλοντος, ασφάλειας ναυσιπλοΐας και προστασίας των λουομένων.